Unix-alapú alárendelt kiszolgálók hozzáadása vagy eltávolítása

A Windows felhasználói felületének használatával

A következő eljárásokat az Identitáskezelő Unixhoz kezelőkonzolban kell végrehajtani.

Unix-alapú alárendelt kiszolgáló hozzáadása

Unix-alapú alárendelt kiszolgáló hozzáadása
 1. Nyissa meg az Identitáskezelés Unixhoz kezelőkonzolt. Ehhez kattintson a Start menüre, mutasson a Felügyeleti eszközök menüpontra, majd kattintson a Microsoft Identitáskezelés Unixhoz parancsra.

  Az Identitáskezelés Unixhoz kezelőkonzolt a Kiszolgálókezelő alkalmazásból is megnyithatja. Ehhez először bontsa ki a Szerepkörök csomópontot, majd az Active Directory tartományi szolgáltatások csomópontot a hierarchia ablaktáblán, végül kattintson a Microsoft Indentitáskezelés Unixhoz elemre.

 2. Amennyiben szükséges, csatlakozzon a kezelni kívánt számítógéphez a Csatlakozás kezelni kívánt másik számítógéphez című témakörben bemutatott eljárással.

 3. A hierarchia ablaktábláján kattintson a NIS-kiszolgálószolgáltatás elemre.

 4. A konzolfában bontsa ki a NIS-kiszolgálószolgáltatás csomópontot, és jelenítse meg a NIS-tartományok listáját.

 5. A módosítani kívánt tartományban kattintson a NIS-kiszolgálók csomópontra.

 6. A NIS-kiszolgálók csomópont kijelölése után végezze el a következő műveletek egyikét:

  • Kattintson a jobb gombbal a NIS-kiszolgálók elemre, majd kattintson a NIS-kiszolgáló hozzáadása parancsra.

  • A Műveletek ablaktáblán kattintson a NIS-kiszolgáló hozzáadása gombra.

  • Kattintson a Műveletek menü NIS-kiszolgáló hozzáadása parancsára.

 7. A NIS-kiszolgáló hozzáadása párbeszédpanelen adja meg a hozzáadni kívánt Unix-alapú számítógép nevét vagy IP-címét.

 8. Kattintson az OK gombra.

Unix-alapú alárendelt kiszolgáló eltávolítása

Unix-alapú alárendelt kiszolgáló eltávolítása
 1. Nyissa meg az Identitáskezelés Unixhoz beépülő modult. Ehhez kattintson a Start gombra, mutasson a Minden program menüpontra, majd kattintson a Identitáskezelő Unixhoz parancsra.

 2. Ha szükséges, csatlakoztassa a kezelendő számítógépet a Csatlakozás kezelni kívánt másik számítógéphez című témakörben ismertetettek szerint.

 3. A hierarchia ablaktábláján kattintson a NIS-kiszolgálószolgáltatás elemre.

 4. A konzolfában bontsa ki a NIS-kiszolgálószolgáltatás csomópontot, és jelenítse meg a NIS-tartományok listáját.

 5. A módosítani kívánt tartományban kattintson a NIS-kiszolgálók csomópontra.

 6. Az eredményeket megjelenítő ablaktáblában jelölje ki az eltávolítani kívánt Unix-alapú alárendelt kiszolgálót.

 7. Jelölje ki a számítógépet az eredményeket megjelenítő ablaktáblán, majd végezze el az alábbiak valamelyikét:

  • Kattintson a jobb gombbal a számítógépre, majd kattintson a Törlés parancsra.

  • Kattintson a Törlés gombra a Műveletek ablakban.

  • A Művelet menüben kattintson a Törlés parancsra.

 8. Ha tényleg törölni kívánja a számítógépet ebből a tartományból, kattintson az OK gombra, amikor a NIS-kiszolgálószolgáltatás felszólítja erre.

Parancssor használatával

Megjegyzés

A parancs teljes szintaxisának megtekintéséhez írja be a parancssorba a következő parancsot: nismap /?

Unix-alapú alárendelt kiszolgálók hozzáadása vagy eltávolítása a parancssorból
 1. Unix-alapú alárendelt kiszolgáló parancssorból történő hozzáadásához írja be az alábbiakat, ahol az Subordinate elem jelenti a hozzáadni kívánt számítógép nevét vagy IP-címét, és a NISDomain elem jelenti annak a NIS-tartománynak a nevét, amelyhez hozzá kívánja adni a számítógépet.

  nismap add -e "Subordinate" -a NISDomain ypservers

  Ha egy kiszolgálót a parancssor használatával kíván eltávolítani, írja be az alábbiakat, ahol az Subordinate elem jelenti a hozzáadni kívánt számítógép nevét vagy IP-címét, és a NISDomain elem jelenti annak NIS-tartománynak a nevét, ahonnan el kívánja távolítani a számítógépet.

  nismap del -k Subordinate -a NISDomain ypservers 

 2. Nyomja le az ENTER billentyűt.

Az alábbi táblázat ismerteti a nismap parancshoz ebben a műveletben használt paraméterek leírását. További információt a nismap parancsról a nismap című témakörben talál.

Argumentum Leírás

add

Hozzáad egy leképezésbejegyzést. Az alábbi beállítások és argumentumok használhatók az add argumentumhoz:

-e "mapentry": Megadja az új leképezésbejegyzést egy, a megfelelő NIS leképezési formátumban leírt karakterláncként. A karakterláncot idézőjelbe (" ") kell tenni.

del

Töröl egy meglévő leképezésbejegyzést. Az alábbi kapcsolót és argumentumot kötelező megadni a del argumentummal:

-k key: Megadja a keresési kulcsot, amely azonosítja a törlendő leképezésbejegyzést.

Subordinate

Az a Unix NIS-kiszolgáló, amelyen végre kívánja hajtani a nismap parancsot.

NISDomain

Annak a NIS-tartománynak a neve, amelyhez hozzá kíván adni, illetve amelyből el kíván távolítani Unix-alapú alárendelt kiszolgálókat.

Lásd még


Tartalom