Áttelepítési ütközések feloldása

Áttelepítés közben ütközések léphetnek fel, ha a NIS-kiszolgálószolgáltatás kísérletet tesz a bejövő felhasználói fiókok, csoportok és számítógépnevek olyan osztályokká egyesítésére, amelyek már léteznek az Active Directory Tartományi szolgáltatás (AD DS) között. Ütközések akkor is felléphetnek, ha a NIS-kiszolgálószolgáltatás engedélyezi egy NIS-tartománynak, hogy egyesüljön egy másik NIS-tartománnyal, amely már áttelepült a NIS-kiszolgálószolgáltatásra.

Gondoljon például egy, a NIS-kiszolgálószolgáltatásra áttelepülő passwd leképezési forrásfájlra. Az áttelepítendő leképezésben szerepel a johnwood Unix-felhasználónév is. Ha még nem létezik a johnwood felhasználónév, egyszerűen áttelepíthető a felhasználó a NIS-kiszolgálószolgáltatásra. Ha már létezik ilyen, korábban egy másik NIS-tartományból áttelepített felhasználónév, ütközés lép fel.

Ha a NIS adatáttelepítési varázsló az áttelepítés során felfedez egy lehetséges névütközést, feloldja a problémát egy előtag az áttelepítendő névhez illesztésével. Ha az áttelepítendő név egy felhasználónév, az előtag a NIS-tartománynévből és az _u_ karakterekből áll. Ha az áttelepítendő név egy csoportnév, az előtag a NIS-tartományból és a _g_ karakterekből áll. Ez lehetővé teszi, hogy az áttelepítés végbemenjen akkor is, ha ütközés lép fel.

Ha például egy johnwood nevű felhasználót telepít át egy mktg nevű tartományból, és korábban már áttelepített egy azonos nevű felhasználót egy másik NIS-tartományból, az mktg tartományban található johnwood nevű felhasználó neve az áttelepítés során a mktg_u_johnwood felhasználónévre változik.

Ha ütközés lép fel, vizsgálja meg az áttelepítési naplót, és határozza meg, hogyan kívánja kezelni az egyes ütközéseket. Fontolja meg, hogy az ütközést okozó név vajon ugyanazt a felhasználót vagy csoportot jelenti-e mindkét tartományban, vagy különböző felhasználókat, illetve csoportokat takar. Ha nem, ajánlott az egyik, vagy akár mindkét felhasználó vagy csoport átnevezése. Ha ugyanazt a felhasználót vagy csoportot jelentik, el kell döntenie, vajon a felhasználónak vagy csoportnak mindkét tartományban szerepelnie kell-e (ebben az esetben legalább az egyiket át kell neveznie), vagy kitörölheti a felhasználót vagy csoportot az egyik tartományról.

Ahelyett, hogy akkor javítaná ki az ütközést, amikor a tartomány áttelepítése befejeződött, megelőzheti az ütközést (például úgy, hogy átnevez egy felhasználót vagy csoportot a NIS-tartományban).

Alapértelmezés szerint a NIS adatáttelepítési varázsló elvégez egy tesztáttelepítést. Ezalatt a folyamat alatt a NIS-kiszolgálószolgáltatás végrehajtja a NIS-tartomány az AD DS szolgáltatásba történő áttelepítéséhez szükséges lépéseket, de valójában nem módosítja az AD DS szolgáltatást. A NIS-kiszolgálószolgáltatás rögzíti az áttelepítés várható eredményét egy naplófájlba. Ha lehetséges ütközéseket talál, feloldhatja azokat a tényleges áttelepítés előtt.

Ha azonos neveket fedez fel egy teszt- vagy tényleges áttelepítés alatt, az ütközés egy ütkézésnaplófájlba naplózható, amely a leképezés áttelepítése alatt fellépett ütközéseket tartalmazza. Ha ütközés lép fel, az ütközésnaplófájl listázza az áttelepítendő NIS-bejegyzést, és az AD DS szolgáltatásban létező bejegyzést. A következő példában az ütközésnaplófájl nem észlel ütközést a passwd fájl áttelepítése során.

--------------
## Tue Jun 1 16:22:47 1999 : Conflicts between entries from map file 'passwd' and existing entries in Active Directory. ##
-------------

A következő példában az ütközésnaplófájl egy ütközést észlelt egy leképezés áttelepítése során. Az AD DS szolgáltatásban meglévő, és az új, áttelepítendő bejegyzést jeleníti meg, amelyek között fellépett az ütközés.

-------------
## Tue Jun 1 16:22:52 1999 : Conflicts between entries from map file 'aliases' and existing entries in Active Directory. ##
EXISTS : having DN = 'CN=al1,CN=nisadmin,CN=DefaultMigrationContainer,DC=nis, DC=sfu,DC=nttest,DC=microsoft,DC=com'
OLD : staff:wnj,mosher,sam
NEW : staff:pradeep,peter,wjs
-------------

A fájl szerint a staff leképezés létezik az AD DS szolgáltatásban. Az AD DS szolgáltatásban található bejegyzés különbözik az új, hozzáadandó bejegyzéstől. Megváltoztathatja a staff nevet az AD DS szolgáltatásban, illetve a leképezési forrásfájlban, azaz abban a formázatlan szövegfájlban, amelyből a NIS-leképezési adatbázist létrehozza a program. A NIS adatáttelepítési varázsló beállításaival megőrizheti vagy lecserélheti a létező bejegyzést.

Az ütközési fájl mellett megadhat egy naplófájlt, amelyben minden áttelepítési műveletet naplóz a program. A következőkben egy minta áttelepítési művelet naplófájlkimenetét láthatja.

## Start of NIS to Active Directory migration of 'passwd' @ Tue Jun 1 16:26:21 1999 ##
MESSAGE : Migrating 'passwd' entries from UNIX NIS domain 'nis01' to Active Directory domain 'CorpDomain.'
SUCCESS : Migration of object 'nis0101' of class 'User' into 'LDAP://localhost/CN=Users,DC=nis,DC=sfu,DC=nttest,DC=microsoft,DC=com'.
SUCCESS : Migration of object 'nis0102' of class 'User' into 'LDAP://localhost/CN=Users,DC=nis,DC=sfu,DC=nttest,DC=microsoft,DC=com'.
## Start of NIS to Active Directory migration of 'passwd' @ Tue Jun 1 16:41:46 1999 ##
MESSAGE : Migrating 'passwd' entries from UNIX NIS domain 'conflicts' to Active Directory domain 'conflicts'.
CONFLICT : Can't migrate 'nis0101' to 
'LDAP://localhost/CN=Users,DC=nis,DC=sfu,DC=nttest,DC=microsoft,DC=com'. An object having same attributes(name/uidNumber/gidNumber) exists at 'CN=nis0101,CN=Users,DC=nis,DC=sfu,DC=nttest,DC=microsoft,DC=com'. 

Lásd még


Tartalom