yppush

name

yppush – A módosított NIS-leképezés terjesztésének kényszerítése

ÁTTEKINTÉS

yppush [-d adNisDomain] [-q] [-t timeout] [-h host[...]] mapname

LEÍRÁS

Az yppush(1w) parancssori Windows-segédprogram kérést küld a Unix-alapú alárendelt (vagy szolga) NIS-kiszolgálóknak a mapname által megadott NIS-leképezés új verziójának átvitelére a fő NIS-kiszolgálóról. Csak a fő NIS-kiszolgálón fut, miután módosította a NIS-leképezést. Ha megadja a -h kapcsolót, a rendszer az átviteli kérelmet csak az adott kiszolgálóra küldi. Különben az yppush parancs először a NIS-kiszolgálók állomásainak listáját hozza létre az ypservers NIS-leképezés olvasásával a tartományon belül. Az ypservers leképezés helyes formátumáról információt ezen témakör megjegyzéseiben talál.

Az yppush parancs egy leképezés átvitelére irányuló kérelmet küld a NIS-kiszolgálóról az átvitel ügynökének mindegyik alárendelt gazdaszámítógépen. A gazdák átviteli ügynökei azon eszközök, amelyek a leképezés adatait lemásolják a fő kiszolgálóról. Az átvitel befejezése után (az átvitel sikerességétől függetlenül) az átviteli ügynök egy állapotüzenetet küld, amelynek tartalma nyomtatható. Az átviteli ügynökök akkor is üzenetet küldenek, ha az átvitel nem lehetséges, például amikor az yppush kérelem nem küldhető el egy vagy több gazdaszámítógépnek, vagy amikor a gazdaszámítógépektől érkező válaszidőkorlát lejárt.

Az yppush parancs a következő beállításokat és argumentumokat fogadja el:

Fogalom Definíció

-d adNisDomain

Megadja a NIS-tartományt. Amennyiben nem használja ezt a beállítást, a rendszer a DEFAULT_NIS_DOMAIN környezeti változóban megadott tartományt tekinti NIS-tartománynak.

-q

Csendes mód. Nem vár az alárendelt kiszolgálók válaszára, és nem jelenti a hibákat.

-t timeout

Azon időkorlátértéket adja meg másodpercekben, ameddig az yppush várja az alárendelt kiszolgáló válaszát. Az értéknek nagyobbnak kell lennie nullánál. Az alapértelmezett érték 30 seconds.

-h host[...]

A leképezés módosításáról értesítendő állomás neve. Több állomásnevet is megadhat, szóközzel elválasztva azokat. Ha nem adja meg ezt a kapcsolót, a rendszer a tartományon lévő összes alárendelt kiszolgálónak elküldi az értesítést.

Megjegyzés

Az ypservers leképezésben lévő kulcsok azon számítógépek ASCII nevei, amelyeken a NIS-kiszolgálók futnak. Vagyis az ypservers leképezés a NIS-kiszolgálók listáját kell tartalmazza, mégpedig kiszolgálónként külön sorokban. Ha az ypservers leképezés aliasneveket tartalmaz, a leképezés áttelepítése előtt szerkessze az ypservers leképezést úgy, hogy csak a kiszolgálók állomásneveit tartalmazza, minden sorban egyet. A következő listában érvényes ypservers leképezésekre talál példát:

ypserver_1
ypserver_2
ypserver_3

Lásd még


Tartalom