Bruk denne kategorien til å konfigurere overvåking av helsen til arbeidsprosesser. Du kan sette begrensninger på kommunikasjons med arbeidsprosessene, styre hva som skal gjøres hvis et antall prosesser feiler i rask rekkefølge, og angi oppstart- og avslutningstider.

Aktiver Ping-kommando

Velg dette alternativet for å konfigurere Internet Information Services (IIS) til å sende en ping-kommando til hver arbeidsprosess i et applikasjonsutvalg med jevne mellomrom for å kontrollere prosessenes aktivitet.

IIS overvåker helsen til arbeidsprosessene ved å periodisk sende ping-kommandoer til dem for å sjekke om de svarer. Hvis arbeidsprosessene ikke svarer på en ping-kommando, avsluttes arbeidsprosessen, og det opprettes an ny arbeidsprosess som erstatter den som ble avsluttet.

Ping-operasjon hvert (frekvens i sekunder)

Skriv inn et tall i boksen, eller klikk pil opp eller pil ned for å angi hvor ofte (målt i sekunder) det skal sendes en ping-kommando til arbeidstrådene for å kontrollere aktiviteten.

Aktiver rask feilbeskyttelse

Velg dette alternativet for å konfigurere IIS til å fjerne dette applikasjonsutvalget fra tjeneste og plassere det i en modus der kjernemodusdriveren umiddelbart returnerer feilmeldingen 503 Service Unavailable til forespørsler til applikasjonsutvalget for å angi at tjenesten ikke er tilgjengelig.

Rask feilbeskyttelse beskytter Internett-tjenesten fra store avbrudd ved å oppdage og isolere applikasjonsutvalg der arbeidsprosessene feiler i rask rekkefølge.

Feil

Skriv inn et tall i boksen eller klikk pil opp eller pil ned for å sette en tallgrense på uventede programavslutninger. Denne innstillingen må angis sammen med Tidsperiode-innstillingen.

Tidsperiode (i sekunder)

Skriv inn et tall i boksen eller klikk pil opp eller pil ned for å sette en tidsgrense for oppdagelse av det tilsvarende antallet uventede programavslutninger. Denne innstillingen må angis sammen med Feil-innstillingen.

Tidsbegrensning for oppstart

Arbeidsprosessen må starte innen (i sekunder)

Skriv inn et tall i boksen eller klikk pil opp eller pil ned for å angi arbeidsprosessens oppstartstid i sekunder.

Tidsbegrensning for avslutning

Arbeidsprosessen må avslutte innen (i sekunder)

Skriv inn et tall i boksen eller klikk pil opp eller pil ned for å angi arbeidsprosessens avslutningstid i sekunder etter at IIS har oppdaget inaktivitet.

Beslektede emner

Hvis du vil lære mer om rask feilbeskyttelse, kan du se i den elektroniske dokumentasjonen for IIS 6.0 (kan være på engelsk) på Microsoft Windows Server TechCenter.


Innholdsfortegnelse