Du må oppdage et mål før du kan vise dets tilkoblinger, økter og enhetsinformasjon i kategorien Mål.

Målportaler - Du kan oppdage en iSCSI-målenhet og deretter koble til målet i kategorien Mål.

iSNS-servere - Bruken av en iSNS- (Internet Storage Name Service) server fungerer på lignende måte som en DNS- (Domain Name System) server. Klientdatamaskinen som kjører iSCSI-initiatoren, ber om at iSNS-serveren spør etter iSCSI-mål som er tilgjengelige for klienten. Å legge til en iSNS-server tillater automatisk oppdaging av iSCSI-mål som er tilgjengelige for klienten. Å fjerne iSNS-serveren vil forhindre automatisk oppdaging og kreve at du legger inn iSCSI-målnavnet manuelt for hvert iSCSI-mål.

Obs!  

Før en klient kan kommunisere korrekt med en iSNS-server, må iSNS-serverens brannmur være aktivert. Dette skjer ved å tillate at iSCSI-tjenesten kommuniserer gjennom Windows-brannmuren.

Se også