Kompatibilitet med eldre versjoner av MMC

MMC 3.0 er utformet til å støtte snapin-moduler utformet for MMC 2.0 og MMC 1.2. Du kan legge til disse snapin-modulene i en MMC 3.0-snapin-konsoll, og de vil fungere som de gjør i versjonene av MMC de ble utformet for.

Du kan bruke MMC 3.0 til å åpne en snapin-konsoll som ble opprettet i MMC 2.0 eller MMC 1.2. Hvis du lagrer snapin-konsollen, vil du spurt om du vil lagre den i MMC 3.0-format. Hvis du lagrer den i MMC 3.0-format, vil du ikke kunne åpne den i tidligere versjoner av MMC. Du kan ikke bruke MMC 1.2 eller MMC 2.0 til å åpne en snapin-konsoll som ble opprettet i MMC 3.0.

Se også