In dit dialoogvenster kunt u de eigenschappen van de Autorisatiebeheer-toepassing bekijken en configureren.

In de volgende tabel worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven voor dit eigenschappenvenster.

Onderdeel Beschrijving

Naam

Hier staat de naam van de toepassing en kunt u een nieuwe naam typen (bijvoorbeeld onkostennota of informatiebeheer). De naam wordt gebruikt om Autorisatiebeheer te initialiseren. De naam van de toepassing moet uniek zijn voor het autorisatiearchief en mag geen van de volgende tekens bevatten: \ / : * ? " < > | en [Tab]. De naam mag maximaal 512 bytes groot zijn.

Beschrijving

Hier staat de beschrijving van de toepassing en kunt u een nieuwe beschrijving typen. De beschrijving heeft geen invloed op de functionaliteit van Autorisatiebeheer. Kies een beschrijving die voor u betekenis heeft. De beschrijving mag maximaal 1.024 bytes groot zijn.

Versie-informatie

Hier staat de versie van de toepassing en kunt u een nieuwe versie typen. De versie is optionele tekst die de versie van de toepassing aanduidt.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave