In de volgende tabel worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven voor dit dialoogvenster.

Onderdeel Beschrijving

Naam

Hier kunt u de naam van de nieuwe toepassing typen (bijvoorbeeld 'onkostennota' of 'informatiebeheer'). De naam wordt gebruikt om Autorisatiebeheer te initialiseren. Dit moet de naam zijn die door de beheerde toepassing wordt gebruikt voor het initialiseren van Autorisatiebeheer. De toepassingsnaam mag maximaal 512 bytes groot zijn, moet uniek zijn voor het autorisatiearchief en mag geen van de volgende tekens bevatten: \ / : * ? " < > | en [Tab].

Opmerking

De opgegeven toepassingsnaam moet de naam zijn die de beheerde toepassing gebruikt voor het initialiseren van Autorisatiebeheer.

Beschrijving

Hier typt u een beschrijving voor de nieuwe toepassing. De beschrijving heeft geen invloed op de functionaliteit van Autorisatiebeheer en moet voor u betekenis hebben.

De beschrijving mag maximaal 1.024 bytes groot zijn.

Versie-informatie

Hier typt u de versie van de nieuwe toepassing. De versie is een optionele tekenreeks waarmee u verschillende versies kunt opgeven.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave