Een functie kan andere functies bevatten. Zo kan de functie 'vormen' naast de functies 'driehoek' en 'cirkel' bijvoorbeeld ook de functie 'vierkant' bevatten.

In de volgende tabel worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven voor dit dialoogvenster.

Onderdeel Beschrijving

Selecteer de toe te voegen functiedefinities

Hier worden de functies vermeld die zijn gedefinieerd in het autorisatiearchief.

Als u een gedefinieerde functie wilt opnemen, schakelt u het selectievakje naast een bestaande functiedefinitie in.

Opmerking

Een functie kan niet aan zichzelf worden toegevoegd, of dit nu direct of indirect is. Als u een functie aan zichzelf probeert toe te voegen, wordt er een foutbericht weergegeven.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave