Elk autorisatiearchief heeft een aantal eigenschappen die kunnen worden gewijzigd. Ga als volgt te werk als u de eigenschappen van een autorisatiearchief wilt bekijken of wijzigen.

U moet zijn toegewezen aan de gebruikersfunctie Administrator van Autorisatiebeheer als u deze procedure wilt uitvoeren. Standaard is minimaal het Windows-groepslidmaatschap Administrators toegewezen aan deze functie. Bekijk de details onder 'Aanvullende overwegingen' in dit onderwerp.

De eigenschappen van een autorisatiearchief bewerken
  1. Open Autorisatiebeheer.

  2. Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op het autorisatiearchief dat u wilt bewerken en klik vervolgens op Eigenschappen.

  3. Wijzig de instellingen die u wilt wijzigen in het dialoogvenster Eigenschappen. Zie 'Aanvullende naslaginformatie' in dit onderwerp voor informatie over elke instelling.

Aanvullende overwegingen

  • U hebt toegang tot een autorisatiearchief nodig om deze procedure te kunnen uitvoeren. Leden van de groep Administrators hebben standaard de vereiste toegang, maar in Autorisatiebeheer kunt u verantwoordelijkheden delegeren. Zie 'Aanvullende naslaginformatie' in dit onderwerp voor meer informatie.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave