In de volgende tabel worden de elementen van de gebruikersinterface voor dit dialoogvenster beschreven die u kunt inschakelen wanneer u de controle van een Autorisatiebeheer-archief configureert.

Onderdeel Beschrijving

Initialisatie van toepassingen in runtime controleren

Hiermee schakelt u controle tijdens de uitvoering in of uit.

Als u dit selectievakje inschakelt, genereren de toepassingen in het archief controle van zowel geslaagde als mislukte gebeurtenissen wanneer het beleid van het archief wordt gebruikt.

Controle van wijzigingen in het autorisatiearchief

Hiermee schakelt u controle op wijzigingen in het autorisatiearchief in of uit.

Wanneer u dit selectievakje inschakelt, worden alleen wijzigingen in het autorisatiearchief zelf gecontroleerd. Door het gebruik van het beleid alleen wordt geen controle gegenereerd. Controle van zowel mislukte als geslaagde gebeurtenissen is nodig.

In de volgende tabel worden de elementen van de gebruikersinterface voor dit dialoogvenster beschreven die u kunt inschakelen wanneer u de controle van een Autorisatiebeheer-toepassing configureert.

Item Beschrijving

Clientcontext en -toegang in runtime controleren

Hiermee schakelt u controle tijdens de uitvoering in of uit.

Wanneer u dit selectievakje inschakelt, wordt de toepassing gevraagd om controle van geslaagde zowel als van mislukte gebeurtenissen te genereren voor elke keer dat clientcontexten worden geïnitialiseerd of verwijderd, en voor elke keer dat een clienttoepassing vraagt om een toegangscontrole.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave