Als u Autorisatiebeheer effectief wilt gebruiken om toegang tot bronnen te beheren, moet u definiëren welke gebruikersgroepen zijn gekoppeld aan welke functies. Ga als volgt te werk als u een toepassingsgroep wilt toewijzen aan een functie.

U moet zijn toegewezen aan de gebruikersfunctie Administrator van Autorisatiebeheer als u deze procedure wilt uitvoeren. Standaard is minimaal het Windows-groepslidmaatschap Administrators toegewezen aan deze functie. Bekijk de details onder 'Aanvullende overwegingen' in dit onderwerp.

Een toepassingsgroep toewijzen aan een functie
  1. Open indien nodig Autorisatiebeheer.

  2. Open of maak indien nodig een autorisatiearchief.

  3. Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op Toewijzing van functies onder een toepassing of een bereik en klik op Nieuwe functie toewijzen. De map Toewijzing van functies wordt gebruikt als container om groepen aan functies te koppelen. Niet aan alle functies zijn groepen gekoppeld, omdat functies kunnen worden gecombineerd tot grotere functies.

  4. Selecteer de functies waaraan u groepen wilt toewijzen door de selectievakjes naast de namen van de functiedefinities in te schakelen en klik vervolgens op OK. Dezelfde functiedefinitie kan meer dan één keer worden toegevoegd aan de container Toewijzing van functies. Op deze manier kunt u de toewijzingen flexibel beheren.

  5. Indien gewenst, wijzigt u de weergegeven naam van de functietoewijzing als volgt: klik er met de rechtermuisknop op in de lijst met functietoewijzingen, klik op Eigenschappen en typ de nieuwe weergegeven naam.

  6. Klik in de lijst met functietoewijzingen met de rechtermuisknop op de functietoewijzing uit de vorige stap, wijs Gebruikers en groepen toewijzen aan en klik vervolgens op Van Autorisatiebeheer.

  7. Selecteer de gewenste leden in het dialoogvenster Groepen toevoegen door de selectievakjes naast alle gewenste leden in te schakelen.

  8. Klik op OK.

Aanvullende overwegingen

  • U hebt toegang tot een autorisatiearchief nodig om deze procedure te kunnen uitvoeren. Leden van de groep Administrators hebben standaard de vereiste toegang, maar in Autorisatiebeheer kunt u verantwoordelijkheden delegeren. Zie 'Aanvullende naslaginformatie' in dit onderwerp voor meer informatie.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave