U kunt een basistest uitvoeren om te controleren of failover (verplaatsing) van een geclusterde virtuele machine naar een ander knooppunt slaagt. Voor informatie over het uitvoeren van een vergelijkbare test voor een geclusterde service of toepassing raadpleegt u het onderwerp Failover van een geclusterde service of toepassing testen.

Deze procedure vormt een van de stappen in de volgende controlelijst:

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators , of daaraan gelijk, is minimaal vereist om deze procedure te voltooien. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Failover van een geclusterde virtuele machine testen
  1. Als het cluster dat u wilt configureren niet in de module Failoverclusterbeheer wordt weergegeven, klikt u met de rechtermuisknop op Failoverclusterbeheer, klikt u op Een cluster beheren en selecteert u het gewenste cluster of geeft u het gewenste cluster op.

  2. Als de consolestructuur is samengevouwen, kunt u deze uitvouwen onder de cluster die u wilt configureren.

  3. Vouw Virtuele machine uit en klik op de virtuele machine waarvoor u de failovertest wilt uitvoeren.

  4. Klik onder Acties (aan de rechterkant) op Virtuele machine(s) naar een ander knooppunt verplaatsen.

    Bij het verplaatsen van de virtuele machine wordt de status in het resultatenvenster (middenvenster) weergegeven.

  5. Herhaal stap 4 eventueel om de virtuele machine naar een extra knooppunt of weer naar het oorspronkelijke knooppunt te verplaatsen.

Verdere overwegingen

  • U kunt de taak die in dit onderwerp wordt beschreven, ook uitvoeren met Windows PowerShell. Zie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=135119 en https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=135120 (deze onderwerpen zijn mogelijk in het Engels) voor meer informatie over het gebruik van Windows PowerShell voor failoverclusters.

  • U opent de failoverclustermodule als volgt: klik op Start, klik op Systeembeheer en klik vervolgens op Failoverclusterbeheer. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, controleert u of de gewenste actie wordt weergegeven en klikt vervolgens u op Ja.

  • Als u besluit om de instellingen van een geclusterde virtuele machine te wijzigen, wordt u met klem aangeraden het onderwerp Instellingen voor een geclusterde virtuele machine wijzigen te lezen.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave