Wanneer u een knooppunt pauzeert, blijven bestaande groepen en bronnen online, maar kunnen extra groepen en bronnen niet online worden gebracht op het knooppunt. Een knooppunt wordt gewoonlijk gepauzeerd wanneer software op het knooppunt moet worden bijgewerkt, waarbij de aanbevolen volgorde is om alle services en toepassingen van het knooppunt te verplaatsen, het knooppunt te pauzeren en vervolgens de software op het knooppunt bij te werken.

Als u uitgebreide problemen moet oplossen of langdurig onderhoud moet verrichten op een clusterknooppunt, is het misschien niet handig om het knooppunt alleen te pauzeren. In dat geval kunt u de clusterservice op dat knooppunt stoppen. Zie De clusterservice starten of stoppen op een clusterknooppunt voor meer informatie.

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators op elke clusterserver, of daaraan gelijk, is minimaal vereist om deze procedure te voltooien. De account die u gebruikt, dient tevens een domeinaccount te zijn. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Een knooppunt in een failover-cluster pauzeren of hervatten met de Windows-interface
  1. Als het cluster dat u wilt beheren niet wordt weergegeven, klikt u in de module Failoverclusterbeheer in de consolestructuur met de rechtermuisknop op Failoverclusterbeheer. Klik op Een cluster beheren en selecteer of specificeer het gewenste cluster.

  2. Als de consolestructuur is samengevouwen, breidt u de structuur uit onder het cluster dat u wilt beheren.

  3. Breid de consolestructuur onder Knooppunten uit.

  4. Klik met de rechtermuisknop op het knooppunt dat u wilt pauzeren of hervatten, en klik op Pauzeren of Hervatten.

Aanvullende overwegingen

  • U kunt de taak die in dit onderwerp wordt beschreven, ook uitvoeren met Windows PowerShell. Zie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=135119 en https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=135120 (deze onderwerpen zijn mogelijk in het Engels) voor meer informatie over het gebruik van Windows PowerShell voor failoverclusters.

  • U opent de failoverclustermodule als volgt: klik op Start, klik op Systeembeheer en klik vervolgens op Failoverclusterbeheer. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, controleert u of de gewenste actie wordt weergegeven en klikt vervolgens u op Ja.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave