Voordat u een cluster maakt, moet u bepaalde taken uitvoeren zoals het aansluiten van de hardware en het valideren van de hardwareconfiguratie. Voor een lijst met deze taken gaat u naar Controlelijst: een failover-cluster maken.

Zie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139146 voor meer informatie over het maximumaantal servers dat in een failovercluster is toegestaan (pagina is mogelijk Engelstalig).

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators , of daaraan gelijk, is minimaal vereist om deze procedure te voltooien. Bovendien moet het account of de groep waarvan het account lid is, als uw account geen Domeinadministratorsaccount is, de machtiging Computerobjecten maken in het domein krijgen overgedragen. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Een nieuw failover-cluster maken
 1. Bevestig dat u de hardware hebt aangesloten en de hardwareconfiguratie hebt geconfigureerd, zoals wordt beschreven in de volgende onderwerpen:

  Belangrijk

  Microsoft biedt alleen ondersteuning voor failoverclusteroplossingen waarvan de volledige configuratie (servers, netwerk en opslag) voldoet aan alle tests van de wizard Een configuratie valideren. Bovendien moeten alle hardwareonderdelen in de oplossing zijn voorzien van de aanduiding 'Certified for Windows Server 2008 R2'.

 2. In de module Failoverclusterbeheer bevestigt u dat Failoverclusterbeheer is geselecteerd. Klik vervolgens onder Beheer op Een cluster maken.

 3. Volg de instructies in de wizard om het volgende op te geven:

  • De servers die in het cluster moeten worden opgenomen.

  • De naam van het cluster.

  • Alle IP-adresgegevens die niet automatisch door uw DHCP-instellingen worden verstrekt.

 4. Nadat de wizard is uitgevoerd en de pagina Overzicht wordt weergegeven, klikt u op Rapport weergeven als u een rapport wilt bekijken van de taken die de wizard heeft uitgevoerd.

  Als u het rapport wilt bekijken nadat u de wizard hebt gesloten, gaat u naar de volgende map, waar SystemRoot de locatie van het besturingssysteem is (bijvoorbeeld C:\Windows):

  SystemRoot\Cluster\Reports\

Aanvullende overwegingen

 • U kunt de taak die in dit onderwerp wordt beschreven, ook uitvoeren met Windows PowerShell. Zie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=135119 en https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=135120 (deze onderwerpen zijn mogelijk in het Engels) voor meer informatie over het gebruik van Windows PowerShell voor failoverclusters.

 • U opent de failoverclustermodule als volgt: klik op Start, klik op Systeembeheer en klik vervolgens op Failoverclusterbeheer. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, controleert u of de gewenste actie wordt weergegeven en klikt vervolgens u op Ja.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave