Wanneer u gebeurtenissen via de module Failoverclusterbeheer weergeeft, kunt u gebeurtenissen voor alle knooppunten in het cluster bekijken, in plaats van gebeurtenissen voor één knooppunt per keer.

Zie Rapporten van de acties van failover-clusterwizards weergeven voor meer informatie.

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators , of daaraan gelijk, is minimaal vereist om deze procedure te voltooien. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Gebeurtenissen en logboeken voor een failover-cluster weergeven met de Windows-interface
 1. Als het cluster niet wordt weergegeven, klikt u in de module Failoverclusterbeheer in de consolestructuur met de rechtermuisknop op Failoverclusterbeheer. Klik op Een cluster beheren en selecteer of specificeer het gewenste cluster.

 2. Als de consolestructuur is samengevouwen, breidt u de structuur uit onder het cluster waarvoor u gebeurtenissen wilt weergeven.

 3. Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op Clustergebeurtenissen en klik vervolgens op Query.

 4. In het dialoogvenster Filter voor clustergebeurtenissen selecteert u de criteria voor de gebeurtenissen die u wilt weergeven.

  Klik op de knop Beginwaarden om de standaardcriteria te herstellen.

 5. Klik op OK.

 6. Als u de gebeurtenissen wilt sorteren, klikt u op een kop, bijvoorbeeld Niveau of Datum en tijd.

 7. Als u een specifieke gebeurtenis wilt weergeven, klikt u op de gebeurtenis en bekijkt u de details in het deelvenster Details van gebeurtenis.

Aanvullende overwegingen

 • U opent de failoverclustermodule als volgt: klik op Start, klik op Systeembeheer en klik vervolgens op Failoverclusterbeheer. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, controleert u of de gewenste actie wordt weergegeven en klikt vervolgens u op Ja.

 • U kunt ook Logboeken gebruiken om een Failover Clustering-verwant logboek te openen. U vindt het logboek in Logboeken door Logboeken Toepassingen en Services, Microsoft, Windows en vervolgens Failover Clustering uit te breiden. Het logboekbestand wordt opgeslagen in systemroot\system32\winevt\Logs.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave