Als u Message Queuing extern wilt beheren op een externe computer, moet u de Remote Registry-service starten op de externe computer. Als deze service niet is gestart, wordt het knooppunt Message Queuing voor de externe computer niet weergegeven in Computerbeheer op de lokale computer.

Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u minimaal lid zijn van Administrators of een vergelijkbare groep op de lokale en de externe computer.

Als u deze procedure wilt uitvoeren met Active Directory - gebruikers en computers, moet u minimaal lid zijn van de groep <Domein>\Domeinadministrators of een vergelijkbare groep.

Message Queuing extern beheren

De Remote Registry-service starten op de externe computer
 1. Open Computerbeheer.

 2. Klik in de consolestructuur op Services.

  Waar?

  • Computerbeheer/Services en Toepassingen/Services

 3. Zoek in het detailvenster de Remote Registry-service en controleer of de status wordt aangegeven als Gestart. Als dat niet het geval is, klikt u met de rechtermuisknop op Remote Registry en klikt u vervolgens op Starten. U kunt ook het opstarttype wijzigen in Automatisch. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op Remote Registry, klik op Eigenschappen en klik vervolgens op Automatisch in het vak Opstarttype.

Message Queuing extern beheren vanaf de lokale computer
 1. Open Computerbeheer.

 2. Klik met de rechtermuisknop op Computerbeheer (lokaal) en klik vervolgens op Verbinding met andere computer maken.

  - of -

  Klik op Verbinding met andere computer maken in het menu Actie.

 3. Klik in het dialoogvenster Computer selecteren op Een andere computer, typ de naam van de gewenste computer of selecteer deze, en klik vervolgens op OK.

 4. Als de verbinding tot stand wordt gebracht (dat wil zeggen dat de naam van de externe computer nu wordt vermeld in Computerbeheer), dubbelklikt u op Services en toepassingen en controleert u of Message Queuing wordt weergegeven in het detailvenster.

Message Queuing-wachtrijen beheren met Active Directory - gebruikers en computers
 1. Klik op Start, wijs Programma's en Systeembeheer aan en klik vervolgens op Active Directory - gebruikers en computers.

 2. Klik in het menu Beeld op Gebruikers, groepen en computers als containers en vervolgens op Geavanceerde opties.

 3. Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op de relevante wachtrij.

  Waar?

  • Active Directory - gebruikers en computers/UwDomein/UwOrganisatie-eenheid (zoals computers of domeincontrollers)/UwComputer/msmq/UwWachtijmap (Zoals Persoonlijke Wachtrijen voor een persoonlijke wachtrij)/UwWachtrij/UwBericht

 4. Voltooi de gewenste taak zoals u ook zou doen met Computerbeheer.

  Deze methode kan alleen worden gebruikt als de lokale computer behoort tot een Windows 2000-domein of hoger en contact kan maken met een domeincontroller.

  U kunt alleen eigenschappen van openbare wachtrijen op externe computers maken, verwijderen en wijzigen met de module Active Directory - gebruikers en computers als u domeinadministratorsreferentie hebt en bent aangemeld met een domeingebruikersaccount.

Aanvullende overwegingen

 • Als u Computerbeheer wilt openen in Windows® 7, klikt u op Start, klikt u met de rechtermuisknop op Computer en klikt u vervolgens op Beheren.

 • Als u Computerbeheer wilt openen in Windows Server® 2008 R2, klikt u achtereenvolgens op Start, Alle programma's, Systeembeheer en Computerbeheer.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave