Met Windows Prestatiemeter kunt u onderzoeken hoe programma's die u uitvoert, de prestaties van de computer beïnvloeden, zowel in real-time als door het verzamelen van logboekgegevens voor latere analyse.

Windows Prestatiemeter maakt gebruik van prestatiemeteritems, gegevens van gebeurtenistracering en configuratiegegevens, die in gegevensverzamelaarsets kunnen worden gecombineerd.

Prestatiemeteritems zijn metingen van de systeemstatus of -activiteit. Ze kunnen deel uitmaken van het besturingssysteem of van afzonderlijke toepassingen. In Windows Prestatiemeter wordt de huidige waarde van prestatiemeteritems opgevraagd met opgegeven tussenpozen.

Gegevens van gebeurtenistracering worden verzameld via traceerproviders. Dit zijn onderdelen van het besturingssysteem of van afzonderlijke toepassingen die acties of gebeurtenissen rapporteren. Uitvoer van meerdere traceerproviders kan worden gecombineerd in een traceersessie.

Configuratiegegevens worden verzameld via sleutelwaarden in het Windows-register. Met Windows Prestatiemeter kan de waarde van een registersleutel op een opgegeven tijdstip of met een opgegeven interval worden geregistreerd in een logboekbestand.

Aanvullende naslaginformatie