LUN's (Logical Unit Numbers) die op Fibre Channel-opslagsubsystemen zijn gemaakt, worden rechtstreeks toegewezen aan servers met Fibre Channel-verbindingen in het SAN. Als u de Fibre Channel-verbindingen wilt configureren, hoeft u alleen maar de server te identificeren die toegang tot het LUN nodig heeft en vervolgens de poorten op die server te selecteren die voor LUN-toegang worden ingeschakeld.

Fibre Channel-poorten op een server worden automatisch gevonden door Opslagbeheer voor SAN's. U kunt poorten ook handmatig toevoegen door de bijbehorende WWN (World Wide Name) in te voeren.

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators , of daaraan gelijk, is minimaal vereist om deze procedure te voltooien. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Een server met Fibre Channel-verbindingen toevoegen en configureren
 1. Klik in de consolestructuur voor Opslagbeheer voor SAN's op LUN-beheer.

 2. Klik in het deelvenster Acties op Serververbindingen beheren.

 3. Klik in het dialoogvenster Serververbindingen beheren op Toevoegen.

 4. Typ in het dialoogvenster Server toevoegen de naam van de server of blader naar de server die u wilt toevoegen en typ eventueel een beschrijving voor de server.

 5. Klik op OK. De server wordt nu weergegeven in het dialoogvenster Serververbindingen beheren en alle poorten die automatisch op de server zijn gevonden, worden weergegeven op het tabblad Fibre Channel-poorten.

 6. Een Fibre Channel-poort handmatig toevoegen:

  1. Klik op het tabblad Fibre Channel-poorten, klik op Toevoegen en voer het WWN van de nieuwe poort in.

  2. Typ eventueel een beschrijving voor de nieuwe poort.

  3. Klik op OK.

 7. Fibre Channel-poorten voor LUN-toegang inschakelen:

  1. Selecteer een server in de lijst met servers.

  2. Selecteer op het tabblad Fibre Channel-poorten alle poorten die u op de geselecteerde server wilt inschakelen.

  Waarschuwing

  Als u meer dan één Fibre Channel-poort inschakelt en de server niet is geconfigureerd voor het gebruik van meerdere I/O-paden, kunnen gegevens beschadigd raken. Zie Ondersteuning voor MPIO (Multipath I/O) voor meer informatie over het gebruik van MPIO.

 8. Klik op OK wanneer u de Fibre Channel-verbindingen hebt geconfigureerd.