LUN's (Logical Unit Numbers) die op een iSCSI-schijfopslagsubsysteem zijn gemaakt, worden niet rechtstreeks toegewezen aan een server. Voor iSCSI worden LUN's toegewezen aan logische entiteiten die doelen worden genoemd.

Doelen worden gemaakt om de verbindingen te beheren tussen een iSCSI-apparaat en de servers die toegang tot het iSCSI-apparaat moeten hebben. In een doel worden de portals (IP-adressen) gedefinieerd die kunnen worden gebruikt om verbinding met het iSCSI-apparaat te maken en de beveiligingsinstellingen (indien aanwezig) die voor het iSCSI-apparaat zijn vereist om de servers te verifiëren die toegang tot de bronnen van het apparaat aanvragen.

Servers waarvoor toegang tot een LUN vereist is, moeten verbinding maken met het doel waaraan het LUN is toegewezen. Een server in het SAN (Storage Area Network) maakt gebruikt van een iSCSI-initiator om verbinding te maken met een doel. Een iSCSI-initiator is een logische entiteit die het de server mogelijk maakt met het doel te communiceren. De iSCSI-initiator meldt zich eerst aan bij het doel. Het doel moet toegang verlenen voordat de server kan beginnen met het lezen van gegevens op en het schrijven van gegevens naar alle LUN's die zijn toegewezen aan dat doel.

Met Opslagbeheer voor SAN's kunt u doelen voor de iSCSI-subsystemen in uw SAN maken, de beveiligingsinstellingen voor deze doelen configureren en aanmeldingssessies met deze doelen starten.

Belangrijk

Met dit onderdeel kunt u een specifieke subset taken voor iSCSI-configuratie en -beheer uitvoeren. U kunt deze en andere taken ook uitvoeren met de Microsoft iSCSI-initiator, die deel uitmaakt van Systeembeheer in Windows Server 2008. Daarnaast bieden leveranciers van netwerk- en opslagoplossingen vergelijkbare hulpmiddelen voor het uitvoeren van iSCSI-configuratietaken en -beheertaken. Zie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=102299 voor meer informatie over iSCSI.

Opmerking

In de meeste gevallen kunt u zelf doelen maken en beheren. Sommige iSCSI-opslagsubsystemen ondersteunen echter alleen eenvoudige doelconfiguraties, waarin doelen automatisch worden gemaakt op het moment dat u een LUN maakt. Met eenvoudige doelconfiguraties kunt u ook geen doel verwijderen of handmatig LUN's aan dat doel toewijzen. LUN's worden automatisch toegewezen wanneer ze worden gemaakt. Voor dit type subsysteem moet u de server of de servergroep identificeren die toegang tot het LUN zoekt. Het iSCSI-subsysteem maakt vervolgens de toegang van die server of dat cluster naar het LUN mogelijk.

In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan bod:

Aanvullende naslaginformatie