Met Opslagbeheer voor SAN's kunt u LUN-toegang bieden tot een groep servers (een servercluster) in uw SAN (Storage Area Network). Serverclusters worden gemaakt door ze in Opslagbeheer voor SAN's te definiëren en door Failover Clustering te installeren op elke server die deel gaat uitmaken van het cluster.

Nadat u een servercluster hebt gemaakt, kunt u er LUN's aan toewijzen. U doet dit op dezelfde manier als u LUN's toewijst aan afzonderlijke servers.

Waarschuwing

Controleer of elke server slechts lid is van één cluster en of Failover Clustering op elke server in het cluster is geïnstalleerd om gegevensverlies te voorkomen. Zie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=86168 voor meer informatie over het installeren van Failover Clustering (Deze pagina is mogelijk Engelstalig.)

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators , of daaraan gelijk, is minimaal vereist om deze procedure te voltooien. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Een servercluster definiëren in Opslagbeheer voor SAN's
 1. Klik in de consolestructuur op LUN-beheer.

 2. Klik in het deelvenster Acties op Serververbindingen beheren.

 3. Klik in het dialoogvenster Serververbindingen beheren op Clusters beheren.

 4. Klik in het dialoogvenster Clusters beheren op Toevoegen.

 5. Typ in het dialoogvenster Nieuw cluster toevoegen een naam voor het cluster en typ eventueel een algemene beschrijving, zodat u het cluster kunt herkennen.

 6. Selecteer in de serverlijst alle servers die u in het nieuwe cluster wilt opnemen.

  Opmerking

  Als u servers aan een cluster wilt toevoegen, moet u ze eerst toevoegen aan de serverlijst in Serververbindingen beheren. Zie Serververbindingen beheren voor meer informatie.

 7. Klik op OK om het nieuwe cluster te maken.

 8. Klik nogmaals op OK om terug te keren naar het dialoogvenster Serververbindingen beheren.

  Het nieuwe cluster wordt nu weergegeven in het dialoogvenster Serververbindingen beheren.

 9. Als u de verbindingen van het cluster wilt configureren, configureert u de Fibre Channel-poorten of iSCSI-initiatoradapters van elke afzonderlijke server die in het cluster is opgenomen door de server in de lijst te selecteren. Alle configuratiewijzigingen die u aanbrengt op afzonderlijke servers, zijn van kracht op het cluster.

  Waarschuwing

  Als u meer dan één verbinding (Fibre Channel-poorten en/of iSCSI-initiatoradapters) inschakelt op een server in het cluster, en die server is niet geconfigureerd voor MPIO, kunnen gegevens beschadigd raken. Zie Ondersteuning voor MPIO (Multipath I/O) voor meer informatie over het gebruik van MPIO.

 10. Klik op OK als u klaar bent met het configureren van het cluster.