Opmerking

Of u de naam van het subsysteem kunt wijzigen, is afhankelijk van de versie van de VDS-provider (Virtual Disk Service) die wordt uitgevoerd op het opslagsubsysteem.

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators , of daaraan gelijk, is minimaal vereist om deze procedure te voltooien. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

De naam van een subsysteem wijzigen
  1. Klik in de consolestructuur op Subsystemen.

  2. Selecteer in het deelvenster Resultaten het subsysteem waarvan u de naam wilt wijzigen.

  3. Klik in het deelvenster Acties op Naam van subsysteem wijzigen.

  4. Geef in het dialoogvenster Naam van subsysteem wijzigen een nieuwe naam voor het subsysteem op en klik op OK.

Aanvullende naslaginformatie