Een LUN is een logische verwijzing naar een gedeelte van een opslagsubsysteem. Een LUN kan bestaan uit een schijf, een sectie van een schijf, een volledige reeks schijven of een sectie van een reeks schijven in het subsysteem. Wanneer deze logische verwijzing wordt toegewezen aan een server in uw SAN, fungeert deze als een fysiek schijfstation waarvan de server kan lezen en waarnaar de server kan schrijven. Als u LUN's gebruikt, vereenvoudigt u het beheer van opslagbronnen in uw SAN, omdat ze fungeren als logische id's die u kunt gebruiken om machtigingen voor toegang en beheer toe te wijzen.

Typen LUN's

Het LUN-type is bepalend voor de prestatie- en betrouwbaarheidskenmerken van het LUN. U kunt elk LUN-type gebruiken dat wordt ondersteund door het opslagsubsysteem.

LUN-type Beschrijving

Eenvoudig

Eenvoudige LUN's maken gebruik van slechts één fysiek station of één gedeelte van een fysiek station. Dit is het meest eenvoudige type LUN.

Spanned

Spanned LUN's zijn eenvoudige LUN's die meerdere fysieke stations gebruiken.

Striped

Striped LUN's schrijven gegevens naar meerdere fysieke stations. Gegevens worden gesplitst in blokken en over alle stations verdeeld. Omdat bij striping gegevens met dezelfde snelheid naar alle stations worden geschreven, biedt dit type betere I/O-prestaties door I/O-aanvragen naar meerdere stations te distribueren. Striped LUN's zijn niet fouttolerant en kunnen niet worden uitgebreid of gespiegeld. Als een van de schijven met een striped LUN uitvalt, valt het gehele LUN uit.

Selecteer dit type LUN wanneer betere I/O-prestaties vereist zijn.

Gespiegeld

Gespiegelde LUN's zijn fouttolerante LUN's die gegevensredundantie bieden door identieke kopieën van het LUN op twee fysieke stations te maken. Alle lees- en schrijfbewerkingen worden gelijktijdig uitgevoerd op beide stations. Als een van de fysieke schijven uitvalt, zijn de gegevens op deze schijf niet meer beschikbaar. Het LUN blijft echter beschikbaar door gebruik te maken van de andere schijf.

Selecteer dit type LUN wanneer fouttolerantie vereist is.

Striped met pariteit (RAID-5)

Striped LUN's met pariteit zijn fouttolerante LUN's met gegevens en pariteit die over drie of meer fysieke schijven worden verdeeld. Als een gedeelte van een fysieke schijf beschadigd raakt, worden de gegevens die zich in dat gedeelte bevonden, opnieuw gemaakt aan de hand van de resterende gegevens en de pariteit. Dit type LUN biedt betere leesprestaties dan een gespiegeld LUN, maar de schrijfprestaties zijn minder door de pariteitsberekening.

Selecteer dit type LUN wanneer fouttolerantie vereist is en betere leesprestaties wenselijk zijn.

Volumes op LUN's

Nadat een LUN is toegewezen aan een server, wordt het vermeld als een schijf op die server en kunt u een of meer volumes op de schijf maken. De prestatie- en betrouwbaarheidskenmerken van alle volumes die op de schijf worden gemaakt, worden bepaald door het LUN-type.

Aanvullende naslaginformatie