Waarschuwing

Als u een LUN (Logical Unit Number) permanent verwijdert, worden ook alle gegevens op alle volumes op het LUN verwijderd. Deze bewerking kan niet ongedaan worden gemaakt. Controleer of u alle toepassingen hebt afgesloten die het LUN gebruiken.

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators , of daaraan gelijk, is minimaal vereist om deze procedure te voltooien. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Een LUN verwijderen
  1. Klik in de consolestructuur op LUN-beheer.

  2. Selecteer in het deelvenster Resultaten het LUN dat u wilt verwijderen.

  3. Klik in het deelvenster Acties op LUN verwijderen.

  4. Selecteer Schakel dit selectievakje in als u dit LUN wilt verwijderen en klik op OK.

Aanvullende overwegingen

  • Als u een LUN tijdelijk onzichtbaar wilt maken voor een server of cluster, maar de gegevens die zijn opgeslagen in het LUN wilt behouden, kunt u de toewijzing van het LUN ongedaan maken in plaats van het LUN te verwijderen. (Selecteer in LUN-beheer het LUN waarvan u de toewijzing ongedaan wilt maken. Klik vervolgens in het deelvenster Acties op Toewijzing LUN opheffen.) U kunt het LUN op een later moment weer toewijzen om toegang te krijgen tot de gegevens.

Aanvullende naslaginformatie