Als uw iSCSI-subsysteem handmatige doelconfiguratie ondersteunt, kunt u het dialoogvenster iSCSI-doelen beheren gebruiken om een SCSI-doel te verplaatsen.

Waarschuwing

Wanneer u een doel verwijdert, kunnen alle initiators die op dat moment zijn aangemeld bij dat doel, geen toegang meer krijgen tot de LUN's die aan dat doel zijn toegewezen. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Belangrijk

Met dit onderdeel kunt u een specifieke subset taken voor iSCSI-configuratie en -beheer uitvoeren. U kunt deze en andere taken ook uitvoeren met de Microsoft iSCSI-initiator, die deel uitmaakt van Systeembeheer in Windows Server 2008. Daarnaast bieden leveranciers van netwerk- en opslagoplossingen vergelijkbare hulpmiddelen voor het uitvoeren van iSCSI-configuratietaken en -beheertaken. Zie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=102299 voor meer informatie over iSCSI.

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators , of daaraan gelijk, is minimaal vereist om deze procedure te voltooien. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Een iSCSI-doel verwijderen
  1. Klik in de consolestructuur op LUN-beheer.

  2. Klik in het deelvenster Acties op iSCSI-doelen beheren.

  3. Selecteer in het dialoogvenster iSCSI-doelen beheren in Een subsysteem voor beheer selecteren het subsysteem waarvoor het doel is gemaakt dat u wilt verwijderen.

  4. Selecteer in Beschikbare doelen in dit subsysteem het doel dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

  5. Selecteer in het dialoogvenster Doel verwijderen de optie Schakel dit selectievakje in als u dit doel wilt verwijderen en klik op OK om het doel te verwijderen.

  6. Klik op Sluiten wanneer u het doel hebt verwijderd.

Aanvullende naslaginformatie