Opslagbeheer voor SAN's bevat de wizard LUN toewijzen, die u kunt gebruiken om een LUN (Logical Unit Number) toe te wijzen aan een server of cluster.

Waarschuwing

Als er twee of meer Fibre Channel-poorten of iSCSI-initiatoradapters zijn ingeschakeld op de server waaraan het LUN (Logical Unit Number) wordt toegewezen en de server niet is geconfigureerd voor MPIO, kunnen gegevens beschadigd raken. Zie Ondersteuning voor MPIO (Multipath I/O) voor meer informatie over het gebruik van MPIO.

Waarschuwing

Als u het LUN wilt toewijzen aan een cluster, moet u ervoor zorgen dat het cluster correct is geconfigureerd, anders kunnen er gegevens verloren gaan. Zie Een servercluster definiëren in Opslagbeheer voor SAN's voor meer informatie.

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators , of daaraan gelijk, is minimaal vereist om deze procedure te voltooien. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Een LUN toewijzen
  1. Klik in de consolestructuur op LUN-beheer.

  2. Selecteer in het deelvenster Resultaten het LUN dat u wilt toewijzen.

  3. Klik in het deelvenster Acties op LUN toewijzen.

  4. Volg de stappen op de pagina's van de wizard LUN toewijzen.

Aanvullende overwegingen

  • Voordat u een LUN toewijst aan een server of cluster, moet u eerst de verbindingen configureren op elke server die het LUN gebruikt. Hiervoor volgt u de instructies in Serververbindingen beheren.

  • Als het LUN dat u wilt toewijzen, zich bevindt op een iSCSI-subsysteem, moet u dit LUN toewijzen aan een iSCSI-doel. Een server of cluster heeft pas toegang tot dat LUN nadat de iSCSI-initiator op die server of dat cluster zich heeft aangemeld bij het iSCSI-doel. Zie het onderwerp iSCSI-doelen beheren voor informatie over iSCSI-doelen.

  • Als het LUN dat u wilt toewijzen nog geen volume bevat, is de schijf die is gekoppeld aan dat LUN, zichtbaar voor de server waaraan u het toewijst, maar is de schijf ook offline. Voordat u een partitie of volume kunt maken op die schijf, moet u eerst Schijfbeheer of DiskPart gebruiken om ervoor te zorgen dat de schijf online is. Voor meer informatie over het online maken van een schijf raadpleegt u:

  • U kunt de wizard LUN toewijzen gebruiken om een LUN die momenteel is toegewezen aan een server of cluster, opnieuw toe te wijzen. (De huidige toewijzing gaat verloren wanneer de nieuwe toewijzing plaatsvindt.)

  • Als u een LUN tijdelijk onzichtbaar wilt maken voor een server of cluster, kunt u de toewijzing van het LUN ongedaan maken. (Selecteer in LUN-beheer het LUN waarvan u de toewijzing ongedaan wilt maken. Klik vervolgens in het deelvenster Acties op Toewijzing LUN opheffen.) U kunt het LUN op een later moment weer toewijzen.

Aanvullende naslaginformatie