Doelen worden gemaakt om de verbindingen te beheren tussen de iSCSI-opslagsubsystemen in uw SAN (Storage Area Network) en de servers die toegang moeten hebben tot deze opslagsubsystemen. U wijst LUN's (Logical Unit Number) toe aan een doel, en alle servers die zich bij dat doel aanmelden hebben toegang tot de LUN's die aan het doel zijn toegewezen.

Belangrijk

Met dit onderdeel kunt u een specifieke subset taken voor iSCSI-configuratie en -beheer uitvoeren. U kunt deze en andere taken ook uitvoeren met de Microsoft iSCSI-initiator, die deel uitmaakt van Systeembeheer in Windows Server 2008. Daarnaast bieden leveranciers van netwerk- en opslagoplossingen vergelijkbare hulpmiddelen voor het uitvoeren van iSCSI-configuratietaken en -beheertaken. Zie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=102299 voor meer informatie over iSCSI.

Opmerking

In de meeste gevallen kunt u zelf doelen maken en beheren. Sommige iSCSI-opslagsubsystemen ondersteunen echter alleen eenvoudige doelconfiguraties, waarin doelen automatisch worden gemaakt op het moment dat u een LUN maakt. Met eenvoudige doelconfiguraties kunt u ook geen doel verwijderen of handmatig LUN's aan dat doel toewijzen. LUN's worden automatisch toegewezen wanneer ze worden gemaakt. Voor dit type subsysteem moet u de server of de servergroep identificeren die toegang tot het LUN zoekt. Het iSCSI-subsysteem maakt vervolgens de toegang van die server of dat cluster naar het LUN mogelijk.

Nadat u iSCSI-doelen hebt gemaakt, moet u voor elk doel de iSCSI-beveiligingsinstellingen configureren. Zie het onderwerp iSCSI-beveiliging beheren voor meer informatie over iSCSI-beveiliging.

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators , of daaraan gelijk, is minimaal vereist om deze procedure te voltooien. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Een iSCSI-doel maken
  1. Klik in de consolestructuur op LUN-beheer.

  2. Klik in het deelvenster Acties op iSCSI-doelen beheren.

  3. Selecteer in het dialoogvenster iSCSI-doelen beheren in Een subsysteem voor beheer selecteren het subsysteem waarvoor u een doel wilt maken en klik op Toevoegen.

  4. Typ in het dialoogvenster Doel toevoegen in Beschrijvende naam van doel een beschrijvende naam voor het doel, zodat u het doel van andere doelen kunt onderscheiden.

  5. Schakel het selectievakje Portals selecteren die u voor dit doel wilt inschakelen in naast elk IP-adres dat het doel moet gebruiken, en klik op OK.

    In het dialoogvenster iSCSI-doelen beheren wordt het nieuwe doel weergegeven, en de portals die u hebt ingeschakeld worden onderaan vermeld.

  6. Klik op Sluiten wanneer u het doel hebt gemaakt.