IP-virtualisatie voor Extern bureaublad staat IP-adressen toe om per sessie of per programma aan externe bureaubladen te worden toegewezen. Dit kan handig zijn als het programma communiceert met een server die slechts een verbinding per IP-adres toestaat. Voor Windows Server 2008 R2 is elke sessie op een Extern bureaublad-sessiehost-server aan hetzelfde IP-adres toegewezen. Met Windows Server 2008 R2 kunt u IP-virtualisatie voor Extern bureaublad gebruiken om IP-adressen per sessie of per programma toe te wijzen. Als u IP-adressen voor meerdere programma's toewijst, delen deze een IP-adres per sessie. Als u meer dan een netwerkadapter op de serve hebt, moet u ook een netwerkadapter voor IP-virtualisatie voor Extern bureaublad kiezen.

IP-virtualisatie voor Extern bureaublad wordt geconfigureerd met het hulpprogramma Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie. Op het tabblad RD IP-virtualisatie van Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie, hebt u de volgende mogelijkheden:

 • IP-virtualisatie voor Extern bureaublad in- of uitschakelen.

 • Selecteer de netwerkadapter voor IP-virtualisatie voor Extern bureaublad.

 • De IP-virtualisatie voor Extern bureaublad-modus per sessie of per programma configureren.

 • Als IP-virtualisatie voor Extern bureaubladper programma is geconfigureerd, kunt u een lijst programma's toevoegen die IP-virtualisatie voor Extern bureaublad kan gebruiken.

U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u op de Extern bureaublad-sessiehostserver die u wilt configureren, minimaal lid bent van de lokale groep Administrators of over gelijkwaardige rechten beschikt. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Extern bureaublad-virtualisatie configureren
 1. Open Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie op de Extern bureaublad-sessiehostserver. Als u Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie wilt openen, klikt u op Start, wijst u Systeembeheer en vervolgens Extern bureaublad-services aan en klikt u daarna op Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie.

 2. Dubbelklik op de IP-virtualisatie onder RD IP-virtualisatie in het gebied Instellingen bewerken.

 3. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen op het tabblad RD IP-visualisatie.

 4. Voer een van de volgende bewerkingen uit om IP-virtualisatie voor Extern bureaublad in of uit te schakelen:

  • Selecteer het aankruisvakje IP-visualisatie inschakelen om IP-virtualisatie voor Extern bureaublad in te schakelen.

  • Schakel het aankruisvakje IP-visualisatie inschakelen uit, om IP-virtualisatie voor Extern bureaublad uit te schakelen.

 5. Om de netwerkadapter voor IP-virtualisatie voor Extern bureaublad te selecteren; selecteert u de juiste netwerkadapter in de lijst Selecteer de netwerkadapter voor IP-virtualisatie.

 6. Om de IP-virtualisatie voor Extern bureaublad-modus te selecteren gaat u naar IP-virtualisatiemodus.

  • Klik op Per sessie om IP-virtualisatie voor Extern bureaublad te configureren om uit te voeren in de modus Per sessie.

  • Klik op Per programma om IP-virtualisatie voor Extern bureaublad te configureren om uit te voeren in de modus Per programma.

 7. Om toe te wijzen welke programma's IP-virtualisatie voor Extern bureaublad gebruiken, klikt u op Programma toevoegen onder Virtuele IP-adressen aan deze programma's toewijzen.


Inhoudsopgave