yppush

NAAM

yppush - Een hulpprogramma waarmee u het doorgeven van een gewijzigde NIS-toewijzing (Network Information Service) kunt afdwingen

SYNOPSIS

yppush [-d adNisDomain] [-q] [-t timeout] [-h host[...]] mapname

BESCHRIJVING

Het Windows-opdrachtregelhulpprogramma yppush(1w) verzendt een verzoek naar op UNIX gebaseerde ondergeschikte (slave) NIS-servers dat betrekking heeft op het vanaf de masterserver overbrengen van een nieuwe versie van de NIS-toewijzing die u met mapname hebt opgegeven. Deze opdracht wordt alleen op de NIS-masterserver uitgevoerd nadat de NIS-toewijzing is gewijzigd. Wanneer u de optie -h gebruikt, wordt het overdrachtsverzoek alleen naar de opgegeven server verzonden. In alle andere gevallen stelt het hulpprogramma yppush eerst een lijst met NIS-serverhosts samen door de ypservers-NIS-toewijzing binnen het domein te lezen. Zie de opmerking verderop in dit onderwerp over de correcte indeling van de ypservers-toewijzing voor meer informatie.

De opdracht yppush verzendt een overdrachtsverzoek vanaf de NIS-server naar de overdrachtsagent op de afzonderlijke ondergeschikte hostcomputers. De overdrachtsagent van een host is een hulpprogramma dat toewijzingsgegevens vanaf de masterserver kopieert. De agent geeft een statusbericht als resultaat zodra de overdracht is voltooid, ongeacht of deze wel of niet is geslaagd. De inhoud van dit bericht kan naar een standaarduitvoervoorziening worden afgedrukt. Overdrachtsagenten geven eveneens berichten als resultaat in gevallen waarin er geen overdracht mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het yppush-verzoek bij een of meer computers niet kan worden verzorgd of wanneer de time-outperiode voor antwoorden van hostcomputers is verstreken.

Bij de opdracht yppush kunnen de volgende opties en argumenten worden gebruikt:

Term Definitie

-d adNisDomain

Hiermee geeft u het NIS-domein op. Als deze optie niet wordt gebruikt, wordt ervan uitgegaan dat dit het NIS-domein is dat in de omgevingsvariabele DEFAULT_NIS_DOMAIN wordt vermeld.

-q

Stille modus. Als u deze optie gebruikt, wordt er niet gewacht op een antwoord van ondergeschikte servers en wordt er niet gerapporteerd.

-t timeout

Hiermee geeft u een time-outwaarde (in seconden) op voor de hoeveelheid tijd die er door yppush op een antwoord van de ondergeschikte server wordt gewacht. Deze waarde moet groter zijn dan nul. De standaardwaarde is 30 seconds.

-h host[...]

De naam van de host waaraan de toewijzingswijziging moet worden doorgegeven. U kunt meerdere hostnamen opgeven door deze met behulp van spaties van elkaar te scheiden. Als u deze optie niet instelt, wordt de kennisgeving naar alle ondergeschikte servers in het domein verzonden.

Opmerking

Sleutels in de ypservers-toewijzing zijn de ASCII-namen van de computers waarop de NIS-servers worden uitgevoerd. De ypservers-toewijzing moet, met andere woorden, een lijst met NIS-servers bevatten waarin elke server op een aparte regel wordt vermeld. Als uw ypservers-toewijzing aliassen bevat, moet u de ypservers-toewijzing bewerken, zodat deze alleen de hostnamen van de servers bevat, waarbij elke server op een aparte regel wordt vermeld. De volgende lijst is een voorbeeld van een geldige ypservers-toewijzing:

ypserver_1
ypserver_2
ypserver_3

Zie ook


Inhoudsopgave