Met behulp van virtuele machines kunt u sneller en eenvoudiger nieuwe computeromgevingen maken dan wanneer u alleen fysieke computers gebruikt. In de volgende tabel vindt u de basistaken die noodzakelijk zijn om een ontwikkel- en testomgeving te configureren.

Taak Naslaginformatie

Bepaal de netwerkvereisten van uw testomgeving, waaronder de netwerkisolatie. Ter ondersteuning van deze vereisten kunt u virtuele netwerken maken.

Zie Virtuele netwerken maken (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=131362 (de pagina is mogelijk Engelstalig)) voor meer informatie over het plannen van virtuele netwerken. Zie Virtuele netwerken beheren voor instructies over het maken of wijzigen van virtuele netwerken.

Maak virtuele machines om de te testen computeromgeving opnieuw te maken.

Virtuele machines maken

Installeer op elke virtuele machine het gewenste gastbesturingssysteem.

Een gastbesturingssysteem installeren

Meld u indien noodzakelijk aan bij de virtuele machine om met het gastbesturingssysteem te communiceren.

Verbinding maken met een virtuele machine

Maak momentopnamen van de virtuele machines vóór en na het aanbrengen van de wijzigingen die u mogelijk wilt controleren of herstellen.

Zie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=108561 (de pagina is mogelijk Engelstalig) voor instructies over het gebruik van momentopnamen. Zie Informatie over momentopnamen van een virtuele machine voor informatie over het plannen en beheren van momentopnamen.

Verdere overwegingen

  • U moet minimaal lid zijn van de lokale groep Administrators of een vergelijkbare groep om deze procedure uit te voeren. Een administrator kan echter het autorisatiebeleid wijzigen met Autorisatiebeheer, zodat een gebruiker of groep gebruikers deze procedure kan uitvoeren. Zie Autorisatiebeheer gebruiken voor Hyper-V-beveiliging (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142886 (de pagina is mogelijk Engelstalig)) voor meer informatie.

  • Met momentopnamen van virtuele machines kunt u de toestand van een virtuele machine vastleggen terwijl deze wordt uitgevoerd. U kunt meerdere momentopnamen van een virtuele machine maken en vervolgens een van de eerdere toestanden van de virtuele machine herstellen door een momentopname toe te passen op de virtuele machine. Dit kan het opsporen van de oorzaken van fouten vergemakkelijken, aangezien u een bepaalde taak of reeks taken zo minder vaak hoeft te herhalen. Gebruik Hyper-V Manager of Virtual Machine Connection om momentopnamen te maken.

Aanvullende naslaginformatie