U kunt configureren dat Windows System Resource Manager e-mailberichten stuurt wanneer bepaalde gebeurtenissen naar het gebeurtenislogboek worden geschreven.

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators , of daaraan gelijk, is minimaal vereist om deze procedure te voltooien.

Meldingsopties configureren
 1. Open Windows System Resource Manager. U opent Windows System Resource Manager als volgt: klik op Start, ga naar Systeembeheer en klik vervolgens op Windows System Resource Manager.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Verbinding met computer maken de optie Deze computer en klik vervolgens op Verbinding maken.

 3. Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op Windows System Resource Manager (lokaal) en klik vervolgens op Eigenschappen.

 4. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen voor Windows System Resource Manager op het tabblad Melding en schakel het selectievakje E-mailmelding inschakelen in.

 5. Typ uw e-mailadres in het vak Bericht sturen aan deze e-mailaliassen, inclusief de domeinnaam (bijvoorbeeld netadmin@contoso.com).

  Opmerking

  Als u een melding wilt laten sturen aan meerdere e-mailadressen, moet u de adressen van elkaar scheiden met behulp van een puntkomma.

 6. Typ de NetBIOS-naam of de FQDN-naam (Fully Qualified Domain Name) van de SMTP-server (Simple Mail Transfer Protocol) in het vak Deze SMTP-server gebruiken.

 7. Selecteer een of meer gebeurtenissen onder Selecteer de gebeurtenislogboekberichten. Als u de lijst met gebeurtenissen wilt weergeven, vouwt u Fout, Waarschuwing of Informatie uit.

  • Als u Fout, Waarschuwing of Informatie selecteert, worden alle afzonderlijke gebeurtenissen in die categorie ook geselecteerd.

  • Als u alle afzonderlijke gebeurtenissen in een categorie wilt wissen, selecteert u de categorie opnieuw.

  • Als u bepaalde gebeurtenissen wilt selecteren, vouwt u de categorie uit en selecteert u vervolgens de gewenste gebeurtenis.

 8. Klik op OK als u klaar bent met het selecteren van gebeurtenissen.


Inhoudsopgave