Role wzorca operacji (nazywane także elastycznymi operacjami wzorca jednokrotnego lub rolami FSMO) są konfigurowane domyślnie, gdy są instalowane Usługi domenowe w usłudze Active Directory (AD DS, Active Directory Domain Services). Zazwyczaj role te nie wymagają czynności administracyjnych. Jednak w przypadku zmian, takich jak zamiana kontrolera domeny, może zajść potrzeba przetransferowania ról wzorca operacji na inny kontroler domeny. W ostateczności, gdy nie można przetransferować roli wzorca operacji, rola może zostać przejęta przez inny kontroler domeny.

Zarządzanie rolą wzorca operacji

W poniższej tabeli podano kroki, które należy wykonać, aby przetransferować lub przejąć rolę wzorca operacji.

  Krok Odwołania
Pole wyboru

Przetransferuj rolę wzorca operacji.

Transferowanie roli wzorca operacji (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=93239) (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Pole wyboru

Przejmij rolę wzorca operacji.

Przejmowanie roli wzorca operacji (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=93240) (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści