Administrator może zmieniać nazwy niestandardowych szablonów certyfikatów. Nazw domyślnych szablonów certyfikatów nie można zmieniać. Okno dialogowe Zmienianie nazw umożliwia zmianę nazwy szablonu i nazwy wyświetlanej szablonu.

Nazwa szablonu to atrybut nazwy pospolitej obiektu szablonu certyfikatu w usługach domenowych w usłudze Active Directory (AD DS) i tylko ten obiekt szablonu jest aktualizowany podczas zmiany nazwy szablonu. Jeśli zmodyfikowany szablon został wcześniej opublikowany na komputerach pełniących funkcję wystawiających urzędów certyfikacji lub dodany do listy szablonów zastąpionych, należy te działania powtórzyć, aby zachować spójność środowiska infrastruktury kluczy publicznych.

Aby zmienić nazwę szablonu certyfikatu
 1. Na komputerze pełniącym funkcję urzędu certyfikacji otwórz przystawkę Szablony certyfikatów.

 2. Kliknij szablon certyfikatów, który chcesz zmodyfikować. W menu Akcja kliknij polecenie Zmień nazwę.

  Uwaga

  Gdy jest wybrany certyfikat domyślny, polecenie Zmień nazwę nie jest wyświetlane. Nazw domyślnych szablonów certyfikatów nie można zmieniać.

 3. Wpisz nową nazwę w polu Nazwa szablonu lub w polu Wyświetlana nazwa szablonu lub w obu tych polach.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Ważne
 • Zmiany nazwy szablonu mogą wymagać następujących procedur dodatkowych:
  • Jeśli zmodyfikowany szablon został zastąpiony przez inny szablon, należy zaktualizować szablon zastępujący, dodając zmodyfikowany szablon do listy szablonów zastąpionych. Zobacz temat Zastępowanie szablonów.

  • Jeśli zmodyfikowany szablon został opublikowany w wystawiającym urzędzie certyfikacji, należy zaktualizować listę szablonów certyfikatów w każdym wystawiającym urzędzie certyfikacji. Zobacz temat Dodawanie szablonu certyfikatu do urzędu certyfikacji.