Usługa Replikacja systemu plików DFS jest aparatem replikacji z wieloma wzorcami, który pozwala na replikację danych między wieloma serwerami w połączeniach sieciowych o ograniczonej przepustowości. Poniższe tematy zawierają informacje na temat używania replikacji systemu plików DFS:

Uwaga

Większość zadań wymaga, aby użytkownik był członkiem grupy Administratorzy domeny w Usługach domenowych w usłudze Active Directory, chyba że ma delegowaną możliwość zarządzania replikacją systemu plików DFS. Zarządzanie serwerem zdalnym może także wymagać, aby użytkownik był członkiem lokalnej grupy Administratorzy na serwerze, który ma być zarządzany. Użytkownik, który utworzył daną grupę replikacji, może także wykonać większość procedur związanych z tą grupą replikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Delegowanie możliwości zarządzania replikacją systemu plików DFS.

Dodatkowe informacje


Spis treści