Ta karta służy do konfigurowania monitorowania kondycji procesów podrzędnych. Można ustawić limity łączności z procesami podrzędnymi, określić kierunek akcji, jeśli w kilku procesach nagle pojawią się błędy, oraz ustawić czasy uruchamiania i zamykania.

Włącz pingowanie

Zaznacz, aby skonfigurować Internetowe usługi informacyjne (IIS) do pingowania każdego procesu podrzędnego w puli aplikacji co określoną liczbę sekund w celu wykrycia aktywności procesów.

W Internetowych usługach informacyjnych kondycja procesów podrzędnych jest monitorowana przez okresowe ich pingowanie w celu ustalenia, czy odpowiadają. Jeśli proces podrzędny nie odpowie na ping, zostanie zakończony, a następnie zostanie utworzony zastępczy proces podrzędny.

Pinguj proces podrzędny co (częstotliwość w sekundach)

W polu wpisz liczbę lub klikaj strzałkę w górę bądź strzałkę w dół, aby ustawić odstępy czasu (w sekundach) między pingowaniem procesów podrzędnych w celu ustalenia ich aktywności.

Włącz szybką ochronę przed błędami

Zaznacz w celu skonfigurowania Internetowych usług informacyjnych tak, aby dana pula aplikacji była wyłączana z usług i wprowadzana w stan, w którym sterownik trybu jądra natychmiast zwraca komunikat 503 (Usługa niedostępna), w odpowiedzi na wszystkie żądania dotyczące tej puli aplikacji.

Szybka ochrona przed błędami zabezpiecza usługę internetową przed rozprzestrzenianiem się przestojów poprzez wykrywanie i izolowanie pul aplikacji, jeśli w ich procesach podrzędnych nagle wystąpią błędy.

Awarie

W polu wpisz liczbę lub klikaj strzałkę w górę bądź strzałkę w dół, aby ustawić numeryczny limit nieoczekiwanych zakończeń programów. W przypadku zaznaczenia tej opcji należy również zaznaczyć opcję Okres.

Okres (czas w minutach)

W polu wpisz liczbę lub klikaj strzałkę w górę bądź strzałkę w dół, aby ustawić limit czasu, w którym ma być wykryta odpowiednia liczba nieoczekiwanych zakończeń programów. W przypadku zaznaczenia tej opcji należy również zaznaczyć opcję Awarie.

Limit czasu uruchamiania

Proces podrzędny musi uruchomić się w ciągu (czas w sekundach)

W polu wpisz liczbę lub klikaj strzałkę w górę bądź strzałkę w dół, aby ustawić czas uruchamiania procesu podrzędnego w sekundach.

Limit czasu zamykania

Proces podrzędny musi zakończyć się w ciągu (czas w sekundach)

W polu wpisz liczbę lub klikaj strzałkę w górę bądź strzałkę w dół, aby ustawić czas zamykania procesu podrzędnego w sekundach, gdy Internetowe usługi informacyjne wykryją brak aktywności.

Tematy pokrewne

Aby dowiedzieć się więcej o funkcji ochrony przed seriami błędów, skorzystaj z dokumentacji online usług IIS w wersji 6.0 umieszczonej w witrynie Microsoft Windows Server TechCenter.


Spis treści