Najpierw trzeba odnaleźć obiekt docelowy, a dopiero potem można wyświetlać informacje o jego połączeniach, sesjach i urządzeniach na karcie Obiekty docelowe.

Portale obiektów docelowych - można odnaleźć urządzenie docelowe iSCSI, a następnie nawiązać połączenie z obiektem docelowym na karcie Obiekty docelowe.

Serwery iSNS - korzystanie z serwera usługi Internet Storage Name (iSNS) przypomina korzystanie z serwera DNS. Komputer kliencki z inicjatorem iSCSI żąda, aby serwer iSNS wysłał zapytanie dotyczące obiektów docelowych iSCSI, które są dostępne dla klienta. Dodanie serwera iSNS umożliwia automatyczne odnajdowanie obiektów docelowych iSCSI dostępnych dla klienta. Usunięcie serwera iSNS uniemożliwia automatyczne odnajdowanie - należy wówczas ręcznie wprowadzić nazwę każdego obiektu docelowego iSCSI.

Uwaga

Aby klient prawidłowo współdziałał z serwerem iSNS, należy włączyć wyjątek zapory serwera iSNS. W tym celu należy umożliwić usłudze iSCSI komunikację przez zaporę systemu Windows.

Zobacz też