Element Szczegóły

Adresat

Wyświetla nazwę formatu i ścieżkę kolejki odbierającej wiadomość.

Miejsce docelowe

Wyświetla wieloelementową nazwę formatu miejsca docelowego.

Administracja

Wyświetla nazwę formatu i ścieżkę do kolejki administracyjnej wiadomości.

Odpowiedź

Wyświetla nazwę formatu i ścieżkę do kolejki odpowiedzi wiadomości.

Utracone

Wyświetla ścieżkę kolejki wiadomości utraconych.


Spis treści