ZadanieInformacje

Przegląd podstawowych pojęć. Wybieranie protokołów i funkcji routingu usługi RRAS do użycia.

Routing

Artykuł dotyczący routingu IPv4 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140614)

Artykuł dotyczący routingu IPv6 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140615)

Artykuł dotyczący routingu statycznego (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140617)

Protokół RIP dla protokołu IPv4 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140716)

Translator adresów sieciowych (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140619)

Routing z wybieraniem numeru na żądanie (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140603)

Konfigurowanie protokołu TCP/IP na kartach sieciowych serwera RRAS.

Konfigurowanie protokołu TCP/IP na serwerze RRAS

Zainstaluj usługę RRAS.

Instalowanie usługi RRAS

Włączanie serwera RRAS i konfigurowanie go jako routera

Włączanie usługi RRAS jak routera sieci LAN i WAN

Zaprojektowanie i wdrożenie statycznego routingu IP (opcjonalne).

Tworzenie trasy statycznej

Projektowanie i wdrażanie protokołu RIP dla protokołu IP (opcjonalne).

Włączanie i konfigurowanie protokołu RIP

Dodanie i skonfigurowanie Agenta przekazywania DHCP (opcjonalne).

Konfigurowanie agenta przekazywania DHCP IPv4

Konfigurowanie agenta przekazywania DHCP IPv6

Skonfigurowanie obsługi multiemisji IP (opcjonalne).

Routing multiemisji IPv4 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140717)

Zaprojektowanie i wdrożenie translatora adresów sieciowych - NAT (opcjonalne).

Włączanie i konfigurowanie translatora adresów sieciowych

Konfigurowanie filtrów pakietów IP (opcjonalne).

Konfigurowanie statycznych filtrów pakietów (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140713)

Zaprojektowanie i wdrożenie routingu z wybieraniem numeru na żądanie (opcjonalne).

Tworzenie interfejsu wybierania numeru na żądanie

Dodatkowe informacje


Spis treści