Ta strona kreatora jest wyświetlana po wybraniu opcji Translator adresów sieciowych (NAT) na stronie Konfiguracja Kreatora instalacji serwera routingu i dostępu zdalnego.

Tej strony kreatora należy użyć, aby skonfigurować interfejs sieciowy łączący serwer RRAS i jego sieci prywatne z Internetem. Interfejs może być fizyczną kartą sieciową lub można utworzyć nowy interfejs z wybieraniem numeru na żądanie.

OpcjaOpis

Użyj tego interfejsu publicznego do łączenia się z Internetem

Wybranie tej opcji umożliwia skonfigurowanie fizycznej karty sieciowej jako interfejsu publicznego między serwerem RRAS a Internetem. Translator adresów sieciowych (NAT) tłumaczy adresy i porty w sieci prywatnej na adresy publiczne skojarzone z tym połączeniem publicznym. Tę opcję można skonfigurować po instalacji, wybierając opcję Publiczny interfejs połączony z Internetem na karcie Translator adresów sieciowych strony IPv4 - Translator adresów sieciowych - Interfejs - Właściwości.

Utwórz nowy interfejs wybierania numeru na żądanie do Internetu

Wybranie tej opcji umożliwia określenie, że do połączenia serwera RRAS z Internetem jest używany interfejs wybierania numeru na żądanie. Po zakończeniu kroków w tym kreatorze i uruchomieniu usługi RRAS zostanie wyświetlony Kreator wybierania interfejsu na żądanie.

Dodatkowe informacje


Spis treści