To okno dialogowe służy do konfigurowania trasy statycznej do sieci protokołu Internet Protocol version 6 (IPv6).

Element okna dialogowegoOpis

Interfejs

Umożliwia wyświetlenie listy dostępnych sieci LAN lub interfejsów wybierania numeru na żądanie. Jeśli ta trasa zostanie wybrana, należy wybrać jedną z pozycji do przesyłania dalej pakietów IP.

Miejsce docelowe

W tym miejscu należy wpisać miejsce docelowe dla trasy. Miejscem docelowym może być adres hosta, adres sieciowy lub miejsce docelowe dla trasy domyślnej (::).

Długość prefiksu

W tym miejscu należy wpisać długość prefiksu miejsca docelowego. Prefiks jest częścią adresu określającą identyfikator sieciowy. Długość prefiksu wskazuje, ile bitów adresu docelowego w pakiecie IPv6 musi odpowiadać polu Miejsce docelowe na tej trasie. Długość prefiksu 128 oznacza, że trasa może być użyta tylko w przypadku pełnej zgodności adresu docelowego. Długość prefiksu 0 oznacza, że ta trasa może być używana w przypadku każdego adresu docelowego.

Brama

W tym miejscu należy wpisać adres IPv6 następnego przeskoku tej trasy. W przypadku interfejsów sieci LAN adres bramy musi być skonfigurowany i musi to być adres IP bezpośrednio osiągalny w segmencie sieci wybranego interfejsu. W przypadku interfejsów wybierania numeru na żądanie adres bramy nie jest konfigurowany i nie jest używany.

Metryka

W tym miejscu należy wpisać metrykę, która jest kosztem przesłania danych do miejsca docelowego przy użyciu tej trasy. Metryka jest powszechnie używana w celu określania liczby routerów (przeskoków) do miejsca docelowego. Gdy trzeba wybrać jedną z wielu tras prowadzących do tego samego miejsca docelowego, jest wybierana - jako najlepsza - trasa z najniższą metryką.

Użyj tej trasy do inicjowania połączeń z wybieraniem numeru na żądanie

Należy wybrać tę opcję w celu określenia, czy router inicjuje połączenie z wybieraniem numeru na żądanie, gdy ta trasa zostanie wybrana do przesyłania pakietów dalej. To pole wyboru jest dostępne tylko wtedy, gdy w polu Interfejs wybrano interfejs wybierania numeru na żądanie.

Dodatkowe informacje


Spis treści