Te procedury służą do otwierania przystawki Routing i dostęp zdalny programu MMC.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w lokalnej grupie Administratorzy lub równoważnej.

Aby otworzyć przystawkę RRAS programu MMC za pomocą Menedżera serwera
  1. Aby uruchomić narzędzie Menedżer serwera, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer serwera.

  2. Rozwiń węzeł Role, rozwiń węzeł Usługi zasad sieciowych i dostępu sieciowego, a następnie kliknij pozycję Routing i dostęp zdalny.

Aby otworzyć przystawkę RRAS programu MMC jako niezależną konsolę
  • Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Routing i dostęp zdalny.

Uwaga

Jeśli otwierasz przystawkę za pomocą programu Menedżer serwera, pozycja Routing i dostęp zdalny jest wyświetlana w okienku nawigacji. Jeśli otwierasz przystawkę jako samodzielną konsolę programu MMC, nazwa danego serwera RRAS jest wyświetlana na górze. W każdym przypadku można kliknąć ten element prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić stronę Właściwości: Serwer routingu i dostępu zdalnego.

Dodatkowe informacje


Spis treści