Element okna dialogowegoOpis

Limit czasu bezczynności (w minutach)

Określa maksymalną ilość czasu w minutach, przez jaki połączenie klienta usługi IKEv2 może być bezczynne, zanim zostanie zakończone. Wartością domyślną jest 5 minut.

Czas awarii sieci (w minutach)

Określa maksymalną ilość czasu w minutach, przez jaki pakiety IKEv2 są przesyłane ponownie bez odpowiedzi, zanim połączenie zostanie uznane za utracone. Wyższe wartości zapewniają trwałość połączenia podczas awarii sieci. Wartością domyślną jest 30 minut.

Czas wygaśnięcia skojarzeń zabezpieczeń (w minutach)

Określa czas w minutach, po jakim skojarzenia zabezpieczeń wygasają dla połączeń klienta usługi IKEv2. Skojarzenie zabezpieczeń wygasa w czasie określonym jako Czas wygaśnięcia skojarzeń zabezpieczeń (w minutach) lub jeśli zostanie osiągnięty Limit rozmiaru danych skojarzeń zabezpieczeń (MB), zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Jeśli skojarzenie zabezpieczeń wygaśnie, zanim komputery będą mogły kontynuować wymianę danych, musi zostać przeprowadzona nowa negocjacja w trybie szybkim. Wartością domyślną jest 480 minut.

Limit rozmiaru danych skojarzeń zabezpieczeń (MB)

Określa maksymalne natężenie ruchu sieciowego, które może być przesyłane przez skojarzenie zabezpieczenia dla połączenia klienta usługi IKEv2. Skojarzenie zabezpieczeń wygasa w czasie określonym jako Czas wygaśnięcia skojarzeń zabezpieczeń (w minutach) lub jeśli zostanie osiągnięty Limit rozmiaru danych skojarzeń zabezpieczeń (MB), zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Jeśli skojarzenie zabezpieczeń wygaśnie, zanim komputery będą mogły kontynuować wymianę danych, musi zostać przeprowadzona nowa negocjacja w trybie szybkim. Domyślna wartość wynosi 100 MB.

Dodatkowe informacje


Spis treści