To okno dialogowe służy do konfigurowania ustawień protokołu Internet Protocol version 6 (IPv6) dla określonego interfejsu.

Element okna dialogowegoOpis

Włącz menedżera routera IPv6

Określa, czy protokół TCP/IPv6 jest włączony na tym interfejsie. Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby ustawić Stan administracyjny interfejsu na wartość Działa. Należy wyczyścić to pole wyboru, aby ustawić Stan administracyjny interfejsu na wartość Nie działa.

Filtry przychodzące i Filtry wychodzące

Należy kliknąć, aby skonfigurować filtry dla przychodzącego i wychodzącego ruchu sieciowego za pomocą okna dialogowego Filtry przychodzące i wychodzące.

Dodatkowe informacje


Spis treści