Translacja adresów sieciowych (NAT, Network Address Translation) jest używana do udostępniania hostom w podsieci prywatnej pojedynczego adresu IP skonfigurowanego w interfejsie publicznym routera z włączoną usługą NAT.

Informacje wyświetlane w obszarze Translator adresów sieciowych w przystawce RRAS programu MMC obejmują interfejsy serwera RRAS skonfigurowane do wykonywania translacji adresów sieciowych i statystykę dotyczącą przechodzącego przez nie tłumaczonego ruchu sieciowego. Domyślnie Translator adresów sieciowych nie pojawia się w obszarze IPv4 w przystawce programu MMC, dopóki nie zostanie zainstalowany.

Uwaga

W przypadku używania wielu protokołów routingu IP należy skonfigurować tylko jeden protokół routingu na interfejs.

Aby zainstalować translatora adresów sieciowych
  1. W przystawce usługi RRAS programu MMC rozwiń węzeł IPv4, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Ogólne, a następnie kliknij polecenie Nowy protokół routingu.

  2. W oknie dialogowym Nowy protokół routingu zaznacz opcję Translator adresów sieciowych, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby skonfigurować ustawienia translatora adresów sieciowych na poziomie serwera, kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Translator adresów sieciowych, kliknij polecenie Właściwości, a następnie skonfiguruj ustawienia na stronie Właściwości: Translator adresów sieciowych.

  • Aby dodać funkcję translatora adresów sieciowych do interfejsu, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Translator adresów sieciowych, a następnie kliknij polecenie Nowy interfejs. Wybierz interfejs spośród wyświetlanych na liście, a następnie kliknij przycisk OK. Skonfiguruj rolę translatora adresów sieciowych interfejsu, konfigurując ustawienia na stronie Translator adresów sieciowych - Interfejs - strona Właściwości.

  • Aby zmienić konfigurację istniejącego interfejsu translatora adresów sieciowych, kliknij prawym przyciskiem myszy interfejs, a następnie kliknij polecenie Właściwości, aby wyświetlić stronę Translator adresów sieciowych - Interfejs - strona Właściwości.

Dodatkowe informacje


Spis treści