Interfejsy sieciowe umożliwiają serwerowi RRAS komunikowanie się z innymi komputerami w sieciach prywatnych lub publicznych. Sprzęt fizyczny, taki jak karta sieciowa, i konfiguracja interfejsu sieciowego są przedmiotem szczególnego zainteresowania podczas konfigurowania usługi RRAS.

W usłudze RRAS interfejsy sieciowe są podzielone na następujące kategorie:

  • Interfejs prywatny. Interfejs prywatny to karta sieciowa fizycznie połączona z siecią prywatną. Większość sieci prywatnych jest konfigurowana przy użyciu zakresu adresów IP sieci prywatnej, przy czym interfejs prywatny jest również konfigurowany za pomocą adresu prywatnego. Ponieważ teoretycznie sieć prywatna składa się ze znanych komputerów i użytkowników, ogólnie ma ona mniejsze wymagania dotyczące zabezpieczeń interfejsu prywatnego niż interfejsu publicznego.

  • Interfejs publiczny. Interfejs publiczny to karta sieciowa fizycznie połączona z siecią publiczną, taką jak Internet. Interfejs publiczny jest konfigurowany za pomocą publicznego adresu IP. Interfejs publiczny można skonfigurować w celu wykonywania translacji adresów sieciowych (NAT, network address translation). Ponieważ teoretycznie do interfejsu publicznego ma dostęp każdy użytkownik w sieci publicznej, wymagania dotyczące zabezpieczeń są w tym przypadku większe niż w odniesieniu do interfejsu prywatnego.

  • Interfejs wybierania numeru na żądanie. Interfejsy wybierania numeru na żądanie łączą określone routery w sieciach publicznych lub prywatnych. Interfejs wybierania numeru na żądanie może być interfejsem na żądanie (aktywowanym tylko w razie potrzeby) lub trwałym (zawsze połączonym).

Gdy zostanie zaznaczona opcja Interfejsy sieciowe, w okienku szczegółów zostaną wyświetlone aktualnie wykryte i zainstalowane interfejsy.

  • Serwer RRAS po uruchomieniu Kreatora instalacji serwera routingu i dostępu zdalnego automatycznie wykrywa karty sieciowe. Jeśli po uruchomieniu kreatora zostanie zainstalowana dodatkowa karta sieciowa, można dodać i skonfigurować interfejs za pomocą przystawki RRAS programu MMC.

  • Aby utworzyć nowy interfejs wybierania numeru na żądanie, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Interfejsy sieciowe, kliknij polecenie Nowy interfejs wybierania numeru na żądanie, a następnie wykonaj kroki w Kreatorze interfejsu wybierania numeru na żądanie.

W tym oknie nie można konfigurować interfejsów fizycznych kart sieciowych.

Aby skonfigurować interfejs wybierania numeru na żądanie, kliknij przycisk Właściwości, a następnie skonfiguruj ustawienia na stronie Demand-Dial Properties.

Można także skonfigurować filtry pakietów dla interfejsów wybierania numeru na żądanie. Kliknij prawym przyciskiem myszy interfejs, a następnie kliknij polecenie Ustaw filtry wybierania numeru na żądanie za pomocą protokołu IP lub Ustaw filtry wybierania numeru na żądanie IPv6.

Dodatkowe informacje


Spis treści