To okno dialogowe służy do wyświetlanie informacji dotyczących wybranego urządzenia, takich jak stan portu, szybkość linii, czas trwania wywołania, statystyka sieci, błędy i używane protokoły sieciowe.

Element okna dialogowegoOpis

Urządzenie

Umożliwia wybranie urządzenia, dla którego mają być wyświetlane informacje o stanie. Za pomocą tego elementu można wyświetlić stan innych urządzeń bez zamykania okna dialogowego i wybierania innego portu w obszarze Porty.

Odśwież

Należy kliknąć, aby zaktualizować wyświetlane dane statystyczne i błędy dotyczące portu.

Resetowanie

Należy kliknąć, aby ustawić wszystkie dane statystyczne i błędy dotyczące portu na wartość zerową.

Rozłącz

Kończy aktywne połączenie korzystające z wybranego portu.

Dodatkowe informacje


Spis treści