To okno dialogowe służy do konfigurowania filtru, który zezwala na ruch sieciowy odpowiadający określonemu adresowi Internet Protocol version 6 (IPv6) bądź protokołowi albo blokuje go.

Element okna dialogowegoOpis

Sieć źródłowa

Należy wybrać tę opcję w celu określenia, że filtr ma sprawdzać sieć, z której pochodzi pakiet. Należy także określić adres sieciowy IPv6 i maskę podsieci.

Sieć docelowa

Należy wybrać tę opcję w celu określenia, że filtr ma sprawdzać sieć, do której pakiet jest wysyłany. Należy także określić adres sieciowy IPv6 i maskę podsieci.

Adres IPv6

W tym miejscu należy wpisać adres IPv6 sieci, z której został wysłany pakiet lub do której pakiet zostanie wysłany.

Długość prefiksu

W tym miejscu należy wpisać długość prefiksu. Prefiks jest częścią adresu IPv6, która wskazuje liczbę bitów określających identyfikator sieciowy.

Protokół

Umożliwia wyświetlenie listy dostępnych typów protokołów, które mogą stanowić podstawę do filtrowania. Domyślnie jest przyjmowana wartość Dowolny protokół. Po wybraniu wartości Inny należy wpisać identyfikator protokołu w polu Numer protokołu.

Port źródłowy

W przypadku opcji protokołu TCP, TCP (ustanowione) i UDP należy numer portu określony przez źródło do używania przez filtr. Niektóre aplikacje do wysyłania i odbierania pakietów używają dobrze znanych numerów portów. Jeśli są znane numery portów używane przez aplikację na potrzeby protokołu określonego w polu Protokół, można ustawić filtr dla jednego z tych portów. Można na przykład zablokować ruch FTP lub zezwolić tylko na ruch PPTP.

Port docelowy

W przypadku opcji protokołu TCP, TCP (ustanowione) i UDP należy wpisać numer portu używany przez miejsce docelowe pakietu.

Typ ICMP

W przypadku protokołu ICMP należy wpisać numer typu ICMP.

Kod ICMP

W przypadku protokołu ICMP należy wpisać numer kodu ICMP.

Numer protokołu

W przypadku protokołu Inny należy wpisać numer protokołu IP.

Dodatkowe informacje


Spis treści