Usługa Routing i dostęp zdalny (RRAS) obsługuje routing sieciowy protokołów Internet Protocol version 4 (IPv4) i Internet Protocol version 6 (IPv6) oraz łączność użytkowników zdalnych lub typu lokacja-lokacja przy użyciu wirtualnej sieci prywatnej lub połączeń telefonicznych.

Dostęp zdalny

Funkcja dostępu zdalnego zapewnia usługi sieci VPN tak, aby użytkownicy mogli uzyskać dostęp do sieci firmowych przez Internet tak, jakby byli bezpośrednio połączeni. Dostęp zdalny pozwala także pracownikom zdalnym i mobilnym używającym telefonicznych łączy komunikacyjnych na uzyskiwanie dostępu do sieci firmowych.

Routing

Usługa RRAS jest routerem programowym i otwartą platformą dla routingu i sieci. Z tych usług routingu mogą korzystać organizacje w środowiskach sieci lokalnych (LAN, Local Area Network) i sieci rozległych (WAN, Wide Area Network) albo przez Internet przy użyciu bezpiecznych połączeń wirtualnej sieci prywatnej (VPN, Virtual Private Network). Usługa Routing i dostęp zdalny udostępnia usługi routingu dla wielu protokołów w środowiskach LAN-LAN, LAN-WAN, wirtualnej sieci prywatnej (VPN) oraz translatora adresów sieciowych (NAT).


Spis treści