Routing jest procesem odbierania pakietów sieciowych z sieci podłączonej do jednego interfejsu i przekazywania ich do sieci podłączonej do drugiego interfejsu.

  1. Artykuł dotyczący routingu IPv4 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140614)

  2. Artykuł dotyczący routingu IPv6 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140615)

  3. Artykuł dotyczący routingu statycznego (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140617)

  4. Translator adresów sieciowych (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140619)

  5. Routing z wybieraniem numeru na żądanie (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140603)

Dodatkowe informacje


Spis treści