Translator adresów sieciowych (NAT) umożliwia udostępnianie połączeń do publicznego Internetu przez pojedynczy interfejs z jednym publicznym adresem IP. Komputery w sieci prywatnej używają prywatnych adresów bez obsługi routingu. Translator adresów sieciowych mapuje prywatne adresy na publiczne.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w lokalnej grupie Administratorzy lub równoważnej.

Aby włączyć adresowanie przy użyciu translacji adresów sieciowych
  1. W przystawce RRAS programu MMC rozwiń węzeł Your Server Name. Jeśli używasz programu Menedżer serwera, rozwiń węzeł Routing i dostęp zdalny.

  2. Rozwiń węzeł IPv4, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Translator adresów sieciowych, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  3. Jeśli nie dysponujesz serwerem DHCP w sieci prywatnej, możesz użyć serwera RRAS do odpowiedzi na żądania adresów DHCP. W tym celu na karcie Przypisywanie adresu zaznacz pole wyboru Automatycznie przypisz adresy IP, używając programu przydzielania DHCP.

  4. Aby przydzielić adresy klientom w sieci prywatnej, działając jak serwer DHCP, w polu Adres IP i maska skonfiguruj adres podsieci, z której są przypisywane adresy. Jeśli na przykład wpiszesz 192.168.0.0 i maskę podsieci 255.255.255.0, serwer RRAS odpowie na żądania DHCP za pomocą przypisań adresów od 192.168.0.1 do 192.168.0.254.

  5. Aby wykluczyć adresy w konfigurowanym zakresie sieci z przydzielania ich klientom DHCP w sieci prywatnej, kliknij przycisk Wyklucz, kliknij przycisk Dodaj, a następnie skonfiguruj adresy (opcjonalne).

  6. Aby dodać interfejs publiczny do konfiguracji translatora adresów sieciowych, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Translator adresów sieciowych, a następnie kliknij polecenie Nowy interfejs. Zaznacz interfejs połączony z siecią publiczną, a następnie kliknij przycisk OK.

  7. Na karcie Translator adresów sieciowych kliknij opcje Publiczny interfejs połączony z Internetem oraz Włącz translatora adresów sieciowych na tym interfejsie, a następnie kliknij przycisk OK.

  8. Jeśli chcesz dodać dodatkowe adresy publiczne przypisane do tego interfejsu lub skonfigurować mapowania usług i portów na komputer w sieci prywatnej, zobacz IPv4 - Translator adresów sieciowych - Interfejs - strona Właściwości.

  9. Aby dodać interfejs prywatny do konfiguracji translatora adresów sieciowych, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Translator adresów sieciowych, a następnie kliknij polecenie Nowy interfejs. Zaznacz interfejs łączący się z siecią prywatną, a następnie kliknij przycisk OK.

  10. Na karcie Translator adresów sieciowych kliknij opcję Prywatny interfejs podłączony do prywatnej sieci, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodatkowe informacje


Spis treści